MuSiKa audiogids | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

MuSika audiogids

altijd beschikbaar
route
Shalan Ehsan59

MuSiKa is een uniek langlopend project tussen MSK en muziekcentrum De Centrale. Violist Shalan Alhamwy en tar- en setarspeler Ehsan Yadollahi maakten bij tien werken uit de collectie hun eigen muzikale interpretatie.

Shalam en Ehsan kozen tien uiteenlopende werken uit alle periodes van de geschiedenis, van Bosch tot Magritte. Hoe vertaal je kunstwerken naar muziek? De muzikanten gingen niet volgens één vaste invalshoek te werk. Soms werden werken letterlijk geïnterpreteerd, naar de emoties die ze uitstralen. Andere werken kregen dan weer een persoonlijke invalshoek, wanneer ze de verhalen achter het werk op hun eigen ervaringen en verleden betrekken. Ontdek de collectiestukken met hun bijhorende muzikale vertaling in deze verdiepende audiotour. Bij iedere stop lichten de muzikanten kort de persoonlijke insteek en de inspiratie toe, vervolgens hoor je het muziekstuk.

De gids is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. Het gebruik van de audiogids is inbegrepen in het museumticket.

Naast de muzikale stops bevat de audiogids ook kunsthistorische informatie bij de hele museumcollectie, LGBTQ+ verhalen, hedendaagse stemmen van onze Schoonvok-jongeren en audiodescripties voor blinden en slechtzienden. Er is ook een afzonderlijke audiogids voor kinderen.