Over de collectie | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Over de collectie

Het MSK bewaart ca. 15.000 kunstwerken, een uitgebreide bibliotheekcollectie en een eigen archief. Het is ook een kenniscentrum voor de kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Leer hier meer over onze collectiewerking. Je kan een groot deel van de museumcollectie ook online raadplegen.

Het MSK werd officieel opgericht in 1798, wat ons ouder maakt dan België zelf. In 1802 openden de deuren voor het publiek en sinds 1904 is de collectie gehuisvest in een speciaal voor de gelegenheid gebouwd monument op de rand van het Citadelpark. Na 225 jaar verzamelen bewaart het museum bijna 20.000 stukken uit de Europese schilder- en beeldhouwkunst, van de middeleeuwen tot vandaag. Daaronder bevindt zich ook een uitgebreide collectie kunst op papier: tekeningen, grafische kunst, voorstudies... Via een vaste collectiepresentatie, wisselende tijdelijke tentoonstellingen en een uitgebreid publieksprogramma maken we de collectie toegankelijk en gebruiken we kunst om mensen met elkaar te verbinden.

Lees hier meer over de werking van het museum.

Zoals alle musea, kan het MSK maar een selectie van de collectie op zaal tonen. Heel wat stukken zitten veilig opgeborgen in het depot, waar ze uiteraard wel toegankelijk zijn voor onderzoekers. De belangrijkste stukken worden bewaard in beveiligde en geklimatiseerde ruimten binnen het museumgebouw. Daarnaast opende de stad Gent twee extra erfgoeddepots die worden gedeeld door de verschillende stadsmusea.

In het depot in de haven is er ruimte voor 7.500m³ aan objecten. Daar komen de objecten uit metaal, glas en aardewerk, die minder strikte klimaatvereisten stellen. Het depot onder de tribunes van de Ghelamco arena is geklimatiseerd en biedt plaats voor 2.400m³ aan objecten. Daar komen de meest gevoelige objecten uit papier, hout, textiel of kunststof. In totaal zijn zo'n 700 MSK-werken die weinig of nooit tentoongesteld worden hier ondergebracht.

Het MSK toont kunstwerken vanaf de late middeleeuwen, maar een belangrijke focus ligt bij de (Belgische) kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Die neemt ongeveer de helft van de museumzalen in beslag. Daarom speelt het museum een belangrijke rol als kenniscentrum voor de kunst van deze periode.

De publiek toegankelijke onderzoeksbibliotheek vormt hier een belangrijk onderdeel van. Het museum ondersteunt externe onderzoekers, ontvangt workshops en micro-teachings door Ugent, organiseert lezingen en begeleidt stages kunstwetenschappen, curatorial studies, publiekswerking en communicatie. Voor elke tentoonstelling en aanwinst voert het MSK ook eigen onderzoek uit. Resultaten daarvan vinden vaak hun weg naar de MSK-publicaties: zo bundelt de catalogus bij de expo Van Eyck. Een optische revolutie belangrijke nieuwe bevindingen over de Vlaamse Meester en is de catalogus bij Theodoor Rombouts het eerste monografische werk over deze barokschilder.

Ten slotte werkte het MSK mee aan de thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC). Deze bundelen onderzoek uit verschillende Vlaamse musea en maken belangrijke bronnen toegankelijk. Op de website Museum dicht, collectie open bundelde de VKC ook reeks verhalen over kunstwerken uit de MSK-collectie.

Het MSK verzamelt geen actuele kunstwerken, maar in de presentatie is wel geregeld ruimte voor ingrepen door actuele kunstenaars. Zij laten zich inspireren door de historische collecties en introduceren nieuwe perspectieven. Occasioneel leidt dit ook tot een blijvende verrijking van de collectie. Zo maakte Luc Tuymans in 2017 de fresco 'The Arena', dat sindsdien letterlijk ingebed is in de museummuren. Datzelfde jaar schonk Patrick Van Caeckenbergh 'Het sigarenkistje' aan het museum, een hedendaagse kijk op de vroegmoderne Wunderkammer. En in de inkomhal nodigt de semipermanente 'Written Room' door Parastou Forouhar bezoekers uit tot nadenken over taal en identiteit.

Lees meer over 'The Arena'.
Lees meer over 'Het sigarenkistje'.
Lees meer over 'Written Room'.

Bibliotheek en documentatie

In onze gespecialiseerde bibliotheek vind je referentiewerken, historische catalogi en precieuze publicaties. De kunstbibliotheek en het documentatiecentrum zijn toegankelijk na afspraak. Je kan de bibliotheekcollectie ook online doorzoeken.

Torajiro Kojima, 'Lezende vrouw', MSK Gent

Ontdek de permanente presentatie

Themasites VKC

Duik met de thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) in de verhalen van de Vlaamse Primitieven, de barok, het abstract modernisme, James Ensor en George Minne. De sites brengen onderzoek van verschillende Vlaamse musea samen.

Gaspar de Crayer, 'De kroning van de heilige Rosalia', 1644, MSK Gent

Steun de collectie

Je kan de collectie steunen met een gift, door het MSK op te nemen in je testament of door kunstwerken uit je eigen collectie te schenken.

Onderzoek naar de herkomst van kunstwerken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden talrijke cultuurgoederen achtergelaten, geroofd of gestolen uit openbare en privécollecties. Na de oorlog werden velen teruggeven aan de rechtmatige eigenaars, maar niet voor alle kunstwerken was die oorspronkelijke eigenaar even duidelijk. Ook in het MSK bevinden zich 4 werken waarvoor het herkomstonderzoek nog loopt.

Gillis I Mostaert, 'Sint-Joriskermis', 16de eeuw, MSK Gent - Collectie Vlaamse Gemeenschap