Archief | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Archief

Naast de collectie, bibliotheek en het documentatiecentrum beschikt het MSK ook over een uitgebreid archief. Dit vertelt ons hoe het museum in het verleden werkte, hoe er werd verzameld en hoe de werking doorheen de tijd evolueerde.

Meer dan een eeuw instellingsarchief

De archieven van het MSK worden bewaard in het MSK-gebouw en in de Zwarte Doos. Het instellingsarchief bevat administratieve, financiële, technische en personeelsdossiers. Het toont het MSK als een stadsdienst en belicht in hoofdzaak de periode na de oprichting van het huidige gebouw.

Zeer belangrijk zijn de verslagen van de toezichtscommissie (1903-2007), waar plaatselijke politici, kunstenaars en deskundigen deel van uitmaakten. Samen met de conservator bepaalden zij ruim een eeuw lang de richting die het museum uitging. De commissieverslagen schetsen indirect ook een beeld van het artistieke en culturele denken in Gent

De volledige werking gedocumenteerd

Daarnaast bevat het archief een schat aan informatie over de museale werking. De vele archiefdozen met o.a. briefwisseling, verslagen, ontwerpplannen, stalen, technische beschrijvingen enz. geven een beeld van hoe er de laatste honderd jaar werd geselecteerd, tentoongesteld en gecommuniceerd. Het archief bewaart exemplaren van alle drukwerk, promotiemateriaal, affiches... die in de loop der jaren werden geproduceerd.

Belangrijke deelarchieven belichten daarnaast schenkingen, legaten, aankopen en aankoopvoorstellen. Ook alle werken die ooit voor een tentoonstelling werden uitgeleend of in overheidsgebouwen in depot werden gegeven, hebben hun eigen dossier.