Prentenkabinet | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Prentenkabinet

De uitbouw van een prentenkabinet met werken op papier vormt een belangrijke pijler in het verzamelbeleid van het MSK. Stelselmatig wordt de historische collectie verder uitgebouwd, worden hiaten weggewerkt en nieuwe accenten gelegd.

Kunstwerken op papier

Tijdens de eerste decennia van de museumgeschiedenis ging alle aandacht naar het verzamelen beeldende kunsten: schilderijen en sculptuur. Gaandeweg, en vooral sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, kreeg ook kunst op papier een veel grotere aandacht. Vandaag streeft het museum ernaar om representatieve werken op papier van nationale en internationale kunstenaars te verwerven die een sterke band hadden met België of die invloedrijk waren voor de Belgische kunst. Denk bijvoorbeeld aan kostbaar werk door Leon Spilliaert, James Ensor, Frans Masereel of Raoul de Keyser.

Deze kwetsbare werken worden bewaard in het Prentenkabinet. Ze zijn toegankelijk op vraag, en een deel van de verzameling werken op papier kan je ook terugvinden op de website van de Vlaamse Kunstcollectie.

Prentenkabinet op zaal

Tijdens het najaar van 2016 werd het Prentenkabinet op zaal ingehuldigd. In acht zalen kan het MSK voortaan zijn veelzijdige verzameling van werken op papier toegankelijk maken voor het publiek. Het gespecialiseerde toonmeubilair werd aangekocht met de steun van de Vrienden van het Museum en het Fonds InBev-Baillet Latour.

Sindsdien brengen we dit soort werken ook vaker in de andere museumzalen, zowel als onderdeel van de vaste collectiepresentatie als in het kader van tijdelijke tentoonstellingen. Aangezien kunst op papier slechts een beperkte periode aan licht mag worden blootgesteld, wisselen deze presentaties doorheen het jaar. Het gespecialiseerde toonmeubilair werd aangekocht met de steun van de Vrienden van het Museum en het Fonds InBev-Baillet Latour.