Rechten en reproducties | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Rechten en reproducties

Het beeldmateriaal van kunstwerken op deze website kan op verschillende manier aangevraagd worden.

Reproducties van kunstwerken aanvragen

Het publiceren (in print of online) van beeldmateriaal van kunstwerken die geen onderdeel vormen van de MSK-collectie, is uitsluitend toegestaan in het kader van actuele mediaverslaggeving over lopende tentoonstellingen en alleen met volledige vermelding van de copyright en bijschriften zoals opgenomen op de website. Voor hoge resolutie persbeelden van kunstwerken uit lopende tentoonstellingen kan je contact opnemen met Soetkin Bruneel.

Hergebruik van collectiebeelden is toegelaten in de resoluties aangeboden op het online collectieluik. We waarderen sterk dat bij hergebruik melding gemaakt wordt van Museum voor Schone Kunsten Gent. Voor het aanvragen van beeldmateriaal op hogere resoluties of voor gebruik van materialen waarop auteursrecht rust of voor commerciële doeleinden en publicaties, neem je contact op met Art in Flanders.

SABAM

Enkele beelden zijn auteursrechtelijk beschermd door SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming. Neem hiervoor contact op met:

SABAM
Aarlenstraat 75-77
+32 (0)2 286 15 02
fax: +32 (0)2 230 47 36
www.sabam.be

visual.arts@sabam.be

Zaalbeelden

Foto's van de museumzalen en het museumgebouw die je op de website terugvindt mogen hergebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Vermeld daarbij steeds © MSK Gent, aangevuld met het bijschrift van de foto zoals dit op de website verschijnt. 

Voor het aanvragen van deze foto's in hoge resolutie of voor het aanvragen van persbeelden kan je contact opnemen met Soetkin Bruneel, soetkin.bruneel@stad.gent.