WijkWonders. De collectie door de ogen van de Gentse… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

WijkWonders

De collectie door de ogen van de Gentse wijkateliers

Tentoonstelling
03.06 – 17.09.23

20230427 MSK De Boomhut c Martin Corlazzoli COR0745912848

De Academie voor Beeldende Kunsten Gent organiseert in verschillende Gentse wijken beeld- en oriëntatie-ateliers voor kinderen en volwassenen. Een jaar lang namen zo’n 400 leerlingen uit 13 verschillende wijken deel aan het project ’Collectie naar Buiten‘.

Geïnspireerd door 600 jaar kunst

Het voorbije schooljaar bezochten de leerlingen van 13 wijkateliers het museum of ontvingen ze een museumgids in de klas. Ze zochten vervolgens inspiratie in zelf gekozen kunstwerken uit het MSK, in details of specifieke thema’s (portret, emotie, stilleven...). De leerkracht reikte hen telkens diverse invalshoeken, technieken en materialen aan. Het resultaat van al deze creativiteit is even divers als de collectie zelf en legt de brug tussen de kunst van vroeger en leefwereld van vandaag.

De leerlingen en het MSK zijn bijzonder trots om deze werken ook in het museum te tonen. Ze werden gebundeld in een volwaardige tentoonstelling, verspreid over 5 zalen.

Nieuwe banden smeden

Het project 'Collectie naar buiten', waar deze tentoonstelling deel van uitmaakt, startte in 2022 als onderdeel van de 225ste verjaardag van het MSK. Met dit project smeedt het museum nieuwe banden met partners uit Gent, van scholen of rusthuizen tot muziekgroepen of wijkverenigingen. Een overzicht van de projecten vind je hier.

In de toekomst wil het museum zich nog meer openstellen voor samenwerkingen met stadspartners. Heb je een idee voor een project rond de MSK-collectie of nodig je graag een MSK-gids uit voor een creatieve sessie op je eigen locatie? Geef dan gerust een seintje op msk.educatie@stad.gent!

MSK viert 225 jaar!

Met tentoonstellingen, kunstprojecten, wandelingen, events en meer...

Collectie naar buiten

De 225ste verjaardag van het museum vormde de aanleiding voor een groot participatieproject met en voor Gentenaars. De resultaten daarvan vond je doorheen het Feestjaar in de stad én in de museumzalen.

20220812 MSK Co Gent Opening c Martin Corlazzoli COR03836