Collectie naar buiten | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Collectie naar buiten

02.09.22 - 01.09.23
evenement MSK 225 Collectie naar buiten
20220812 MSK Co Gent Opening c Martin Corlazzoli COR03836

De 225ste verjaardag van het museum vormt de aanleiding voor een groot participatieproject met en voor Gentenaars. Onder de noemer ‘Collectie naar buiten’ gaan we samen met partners in de Gentse buurten aan de slag met de museumcollectie. We gaan in de wijken op zoek naar fervente kunstliefhebbers, maar net zo goed naar mensen die ons helemaal niet kennen of niet weten te vinden.

Outcome

Het resultaat van zo'n traject kan een gesprek over een kunstwerk zijn, een reeks creatieve workshops of evengoed een feestelijke stoet doorheen de buurt. Zo onderzoekt het MSK zijn relatie met de inwoners van Gent, en willen we drempels weghalen voor wie het niet evident is om een museum te bezoeken. De resultaten uit dit traject worden bovendien ook in de museumzalen getoond, als bewijs van de constante wisselwerking tussen de stad, zijn museum en haar bewoners

Volg de activiteiten

Doorheen het jaar documenteren we dit traject hieronder. In het programma vind je ook de activiteiten terug die in het kader van Collectie naar buiten doorgaan in en rond het museum. Ontdek hier ook al het videomateriaal!

Sluizeken-Tolhuis-Ham

In de Drongenhofkapel worden werken van Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman en Wim Delvoye tentoongesteld. De leerlingen van de nabijgelegen school De Mozaïek kwamen ze bekijken en zochten naar 3 woorden die vertellen welke indruk de kapel en in het bijzonder het werk van De Bruyckere bij hen achterlieten.

Drongenhofkapel Karen Rodts

Watersportbaan

Een feestelijke circusparade aan de Watersportbaan vormde het slotpunt van een creatieve samenwerking tussen Circusplaneet, het MSK en de kinderen uit de wijk rond de Watersportbaan via speelpleinwerking Kabonga. Een hele week lang leerden de kinderen circustechnieken en werkten ze aan de creatie van een reuzenvogel.

20220812 MSK Co Gent Opening c Martin Corlazzoli COR03836

Ledeberg & Binnenstad

De kinderen en jongeren van ‘Mais Quelle Chanson’ uit Ledeberg bezochten het afgelopen jaar regelmatig het museum om de collectie te onderzoeken als voorbereiding op hun muziektheaterproductie.

Collectie naar buiten: Ledeberg & Binnenstad 3