Word mecenas | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Word mecenas

Het MSK beheert kunst voor de toekomst, doet wetenschappelijk onderzoek, bouwt aan tentoonstellingen en neemt een actieve sociale rol op. Ook jij kan meebouwen aan onze werking, door middel van een fiscaal aftrekbare gift en door een specifiek project te steunen.

Doe een gift op de mecenaatsrekening

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het MSK. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Hoe klein of hoe groot, dankzij jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen laten genieten van kunst en erfgoed.

Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. Schenk je 500 Euro dan word je vereeuwigd als Zilveren Mecenas, Gouden Mecenassen schenken 1.500 Euro. Interesse om zilveren of gouden mecenas te worden? Neem contact op met MSK corporate.

Ondersteun één van onze projecten

Je kan er ook voor kiezen om één specifiek deel van de werking te ondersteunen. Stort daarvoor eerst een gift op de mecenaatsrekening, en stuur daarna een mailtje met vermelding van je voorkeurproject naar MSK corporate. Wij houden je op de hoogte van je gekozen project.

  • Aanbod voor blinden en slechtzienden: naast onze voelplaten voor mensen met een visuele beperking willen we de audiogids uitbreiden met visuele beschrijvingen van zo’n 25 kunstwerken. Zo verlagen we nog meer drempels tot de kunst.
  • Duurzaamheidsprojecten: het MSK spant zich in om sociaal, maatschappelijk en ecologisch duurzamer te worden. In 2023 willen we een studie uitvoeren voor het installeren van zonnepanelen, meubilair maken uit afgedankte boeken, en onze stock doorlichten met oog op recyclage. Dankzij mecenaat kunnen deze trajecten in een stroomversnelling komen!
  • Restauraties: het museum voert geregeld conservatie- en restauratiebehandelingen uit op kunst uit eigen collectie én op werken die in een tentoonstelling worden opgenomen. Zo wordt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Theodoor Rombouts' (opent 21.01.2023) een belangrijk werk uit de Sint-Baafskathedraal gerestaureerd.
  • Aanbod voor doven en slechthorenden: in 2023 willen we beschrijvingen in Vlaamse Gebarentaal voorzien bij een 20-tal werken uit de vaste opstelling. Daarmee worden ook bezoekers met auditieve beperking meer op maat bediend.
  • Vernieuwen van het museumatelier: wekelijks nemen tientallen kinderen in het museumatelier deel aan creatieve workshops. Met de steun van onze mecenassen kunnen we de volledige inrichting vernieuwen, zodat nog meer kinderen én museumpartners hier gebruik van kunnen maken.
20220303 MSK museumnacht c Martin Corlazzoli COR07971