Ga naar inhoud (Enter)

Word mecenas

Het MSK beheert kunst voor de toekomst, doet wetenschappelijk onderzoek, bouwt aan tentoonstellingen en neemt een actieve sociale rol op. Ook jij kan meebouwen aan onze werking, door middel van een fiscaal aftrekbare gift en door een specifiek project te steunen.

Doe een gift op de mecenaatsrekening

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het MSK. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Hoe klein of hoe groot, dankzij jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen laten genieten van kunst en erfgoed.

Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. Schenk je 500 Euro dan word je vereeuwigd als Zilveren Mecenas, Gouden Mecenassen schenken 1.500 Euro. Interesse om zilveren of gouden mecenas te worden? Neem contact op met MSK corporate.

Ondersteun één van onze projecten

Je kan er ook voor kiezen om één specifiek deel van de werking te ondersteunen. Stort daarvoor eerst een gift op de mecenaatsrekening, en stuur daarna een mailtje met vermelding van je voorkeurproject naar MSK corporate. Wij houden je op de hoogte van je gekozen project.

  • Uitbreiden van het aanbod voor blinden en slechtzienden (€10.000): we breiden de audiogids uit met visuele beschrijvingen van zo’n 25 kunstwerken en onderzoeken de mogelijkheid om een 3D-versie te maken van een beeldhouwwerk uit de collectie.
  • Wegnemen van financiële drempels (€5000): voor woonzorgcentra, organisaties voor anderstalige nieuwkomers, of kwetsbare ouderen is de financiële drempel tot een museum soms groot. Dankzij je gift kunnen we ons aanbod nog vaker aan voordeeltarieven aanbieden.
  • Ontwikkelen van vernieuwend aanbod (€1500): het team publiekswerking ontwikkelt momenteel een prikkelarme rondleiding en een rondleiding voor mensen in armoede. Met de steun van onze mecenassen kunnen we deze aan een voordeliger tarief aanbieden.
  • Duurzaamheidtraject (€18.000): sinds 2020 heeft het MSK een actieplan om sociaal, maatschappelijk en ecologisch duurzamer te worden. We onderzoeken o.a. het hergebruik van regenwater, recyclage van afval en meubilair, en ondernemen stappen in het bestrijden van armoede. Met een gift help je ons die doelstellingen te halen.
20220303 MSK museumnacht c Martin Corlazzoli COR07971