Bij het MSK organiseren we al jaren rondleidingen met gids voor blinden en slechtzienden. Maar nu willen we ook aan individuele blinde of slechtziende bezoekers een extra beleving bieden. Daarom werden 3D-voelplaten ontwikkeld (gemaakt uit polyurethaan hars) die permanent worden opgesteld bij de desbetreffende schilderijen in de vaste collectie.

Momenteel staan er drie stuks opgesteld in de museumzalen en ambieert het MSK om in de toekomst verder te investeren in soortgelijke voelplaten. Je kan de voelplaten ontdekken bij 'Het goede huis' van Gustave De Smet, in de portrettenzaal bij 'Portret van een jonge vrouw' van Frans Pourbus en bij 'Haven. Opus 2' van Victor Servranckx.

© Martin Corlazzoli
© Martin Corlazzoli

Enkele cijfers

Ongeveer 2 personen op 100 in België hebben een visuele handicap. Daarvan is ongeveer 1 op 1000 mensen blind. In België leven dus ruim 200.000 mensen die slechtziend zijn en +/- 11.000 mensen die blind zijn. Velen krijgen pas op latere leeftijd te maken met een visuele handicap. Zo'n 85 procent van de mensen met een visuele handicap zijn ouder dan vijftig jaar. In onze vergrijzende samenleving vormen senioren met een visuele beperking dan ook een steeds grotere groep.

Meer info vind je op de pagina van Blindenzorg Licht en Liefde.