Doe een gift
Je kan de werking en de projecten van het MSK rechtstreeks steunen door middel van een gift. Hoe klein of hoe groot, alle steun aan het museum is welkom en helpt om onze dagelijkse werking en toekomstige plannen te garanderen!

De zorg voor onze collectie en het wetenschappelijk onderzoek ervan, het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen, dit alles toegankelijk maken voor jong en oud: jouw gift kan ons hierbij helpen. Door jouw bijdrage kunnen wij ervoor zorgen dat meer mensen de kans krijgen om in aanraking te komen met kunst en erfgoed.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het MSK. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% (in 2020 60%) op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. 

Schenkingen aan de museumcollectie
Al sinds de oprichting van het museum steunt het MSK sterk op de nauwe banden met verzamelaars en kunstliefhebbers, die via schenkingen belangrijke werken toevoegden aan de museumcollectie.

Ook vandaag kan je de MSK-collectie nog steeds rechtstreeks versterken door de schenking of het legaat van een kunstwerk. Uiteraard wordt elke schenking vooraf nauwkeurig afgewogen, om zeker te zijn dat deze binnen het collectiebeleid van het museum past. Heb je interesse of wens je hier meer informatie over te ontvangen? Neem dan zeker contact op.