Het MSK beheert kunst voor de toekomst, doet wetenschappelijk onderzoek, bouwt aan tentoonstellingen en neemt een actieve sociale rol op. Ook jij kan meebouwen aan onze werking, door middel van een fiscaal aftrekbare gift en door een specifiek project te steunen.

Doe een gift op de mecenaatsrekening

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het MSK. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Hoe klein of hoe groot, dankzij jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen laten genieten van kunst en erfgoed.

Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. Schenk je 500 Euro dan word je vereeuwigd als Zilveren Mecenas, Gouden Mecenassen schenken 1.500 Euro. Interesse om zilveren of gouden mecenas te worden? Neem contact op met MSK corporate.

Ondersteun één van onze projecten

Je kan er ook voor kiezen om één specifiek deel van de museumwerking extra te ondersteunen. Stort daarvoor eerst een gift op de mecenaatsrekening, en stuur daarna een mailtje met vermelding van je voorkeurproject naar MSK corporate. Wij houden je dan ook op de hoogte van je gekozen project. Je kan je gift, klein of groot, toewijzen aan de volgende projecten:

  • Uitbreiden van het aanbod voor blinden en slechtzienden (10.000 Euro): ter aanvulling op onze voelplaten voor mensen met een visuele beperking breiden we de audiogids uit met visuele beschrijvingen van zo’n 25 kunstwerken, en onderzoeken we de mogelijkheid om een 3D-versie te maken van een beeldhouwwerk uit de collectie.
  • Wegnemen van financiële drempels (5000 Euro): voor woonzorgcentra, organisaties voor anderstalige nieuwkomers, of kwetsbare ouderen is de financiële drempel tot een museum soms groot. Dankzij onze mecenassen kunnen we ons dementievriendelijk aanbod, de rondleidingen voor rust- en verzorgingstehuizen en de gesprekken voor anderstalige nieuwkomers nog vaker aan voordeeltarieven aanbieden. Zo krijgt iedereen de kans om zich even te verliezen in kunst.
  • Ontwikkelen van vernieuwend aanbod (1500 Euro): ons team publiekswerking ontwikkelt momenteel een prikkelarme rondleiding, een rondleiding voor mensen in armoede en een rondleiding rond lgbtqi+ en kunst. Zo willen we onze sociale rol nog sterker opnemen. Met de steun van onze mecenassen kunnen we deze rondleidingen bij lancering ook aan een voordeliger tarief aanbieden, en zo verdere drempels tot deelname wegwerken.
  • Duurzaamheidtraject (18.000 Euro): sinds 2020 heeft het MSK een actieplan om sociaal, maatschappelijk en ecologisch duurzamer te worden. Het werd daarvoor als eerste museum in België bekroond tot Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) laureaat. Volgend jaar onderzoeken we het hergebruik van regenwater, de installatie van zonnepanelen en de ontharding van de parking, bekijken we het recycleren van koffiegruis, kledij en afgedankt museummeubilair, verwerken we ons eigen groenafval, en ondernemen we stappen in het bestrijden van armoede en ongelijkheid. Met een gift aan het duurzaamheidstraject help je ons die doelstellingen te halen.