De modernen in Gent | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

De modernen in Gent

Collectiepresentatie

Tentoonstelling
10.05 – 01.09.24

Gustave Van de Woestyne, 'Christus in de woestijn', 1939, MSK Gent

Voor het eerst sinds 2021 pakt het museum tijdens de zomer uit met een ruime selectie van kunstwerken uit de periode 1900-60. In deze verscheiden bloemlezing volgen we de ontwikkelingen in de moderne Belgische kunst sinds de eeuwwisseling op de voet, en kaderen deze in een uniek internationaal perspectief.

De wandeling vertrekt tijdens de nadagen van het impressionisme en symbolisme, maar toont al snel aan hoezeer de kijk op de mens en zijn omgeving ingrijpend verandert, en van een nabootsende gelijkenis naar de realiteit voor en na de Eerste Wereldoorlog voortdurend golft tussen intuïtie, emotie en abstractie.

Publiekslievelingen als Jean Brusselmans, James Ensor, Paul Delvaux, René Magritte, Victor Servranckx, Edgard Tytgat, Frits Van den Berghe, Gustave Van de Woestyne en Rik Wouters staan tegenover hun buitenlandse tijdgenoten-schilders Armand Guillaumin, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Henri Le Sidaner en Albert Marquet. Ook de beeldhouwkunst is bijzonder goed vertegenwoordigd met de sculpteurs Jozef Cantré, Oscar Jespers, George Minne, Auguste Rodin, Ernest Wijnants en vele anderen.

Aandacht gaat tevens naar zelden of nooit getoonde pareltjes die voor enkele maanden aan de verborgenheid van de museumdepots ontsnappen.