Restauratie Lam Gods | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Restauratie Lam Gods

Tentoonstelling
02.05.23 – 01.03.26

Restauratieatelier eerste fase

Vanaf 2023 worden 7 panelen van het Lam Godsretabel gerestaureerd in het hart van het MSK. Van 2012 tot 2019 kon je de campagne al meevolgen, en nu komen de resterende panelen naar het musem voor de laatste restauratiefase. Tijdens de week kan je de restaurateurs van het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium (KIK) live aan het werk zien, in het atelier achter glas.

De eerste fase van de restauratie werd afgerond eind 2016, de tweede fase eind 2019. De gerestaureerde buitenluiken en de vijf panelen uit het onderste register van het altaarstuk keerden toen terug naar het bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal en zijn daar nog steeds te bezichtigen.

Voor de derde fase van de restauratie werd het bovenste register van de binnenste panelen van het retabel overgebracht naar het museum. De drie centrale panelen, de tronende Onze-Lieve-Vrouw, de tronende Godheid en de tronende Johannes de Doper en de zijluiken met Adam en Eva en de zingende en musicerende engelen zullen in het MSK te zien zijn. Deze laatste restauratiefase loopt tot 2026.

Ondanks het publieke karakter van de restauratie, waarbij de bezoekers de restaurateurs achter een glazen wand in het museum aan het werk kunnen zien, zijn de restaurateurs niet permanent aanwezig. Naast het restaureren zelf doen ze achter de schermen ook aan wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten achteraf gepubliceerd worden of aan bod komen tijdens publieksmomenten in het museum.