VCDO: een charter voor een duurzame toekomst | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

VCDO: een charter voor een duurzame toekomst

In 2015 formuleerden de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen richting 2030. Die werden intussen door 194 landen ondertekend. ‘Duurzaamheid’ wordt breed benaderd: van het omgaan met schaarse grondstoffen tot het investeren in menselijk kapitaal, toekomstgericht werken en sociale draagkracht. In Vlaanderen helpt Voka ondernemingen om de doelstellingen te verankeren in het DNA van hun werking.

Een sterk engagement

Het MSK werkt al langer rond circulariteit, hergebruik van vitrines en tentoonstellingsmeubilair, duurzaam promotiemateriaal en merchandising. In 2020 stapte het MSK als eerste museum in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Voka begeleidt het museum sindsdien om een concreet actieplan uit te rollen dat zijn voetafdruk verlaagt en het publiek inspireert naar een duurzame samenleving.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ('Social Development Goals' of SDG's) vormen de kapstok om deze initiatieven vorm te geven. Ze zijn gebundeld in 5 P's: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Want duurzaamheid gaat veel verder dan ecologie.

Een gediversifieerde werking

Sindsdien schakelde het museum over op LED-verlichting en wordt de mogelijkheid van een groenzone naast het museum onderzocht. Voor de schermen werkt het museum er hard aan om drempels tot cultuur weg te nemen en mensen met elkaar te verbinden.

Zo werden er ‘kunstbabbelkaarten’ gelanceerd, die mensen met andere taalachtergrond in gesprek brengen over kunst en identiteit. Via Enchanté VZW kunnen bezoekers een uitgesteld MSK-ticket cadeau doen aan wie daar nood aan heeft. In de museumzalen wordt de bezoeker dan weer uitgedaagd om na te denken over de wereld van vandaag.

Duurzaamheid in het MSK beloond

Die aanpak werd beloond door de erkenning als VCDO-laureaat, als eerste museum in België. De erkenning, uitgereikt door Voka, bekrachtigt de degelijke aanpak van het museum het voorbije jaar en van het feit dat op alle deelaspecten van duurzaamheid gewerkt wordt. Het is een belangrijk symbool van de maatschappelijke en ecologische rol die ook een museum kan (en moet) opnemen. Het MSK streeft ernaar om die rol jaar na jaar verder uit te bouwen, met de steun van Voka.

SDG Pioneer

Sinds oktober 2022 mag het MSK zich ook SDG Pioneer noemen. Dit certificaat is een internationale erkenning uitgereikt door de VN en bouwt verder op het VCDO-charter. Dankzij het consistent uitvoeren van onze best practices in 2020 en 2021 mogen we met trots deze titel dragen. Deze titel zet onze duurzaamheidsinspanningen extra in de verf en motiveert ons ook op internationaal vlak een toonbeeld te zijn voor een maatschappelijke en ecologisch bewuste museumwerking.

E SDG poster UN emblem PRINT 2020