Collectie naar buiten: Sluizeken-Tolhuis-Ham | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Collectie naar buiten: Sluizeken-Tolhuis-Ham

Drongenhofkapel Karen Rodts
© Karen Rodts

In de Drongenhofkapel worden 'Honte, 2018-2019' van Berlinde De Bruyckere, 'Hemony' van Dirk Braeckman en 'Trans Parity' van Wim Delvoye tentoongesteld. De leerlingen van de nabijgelegen school De Mozaïek kwamen deze werken bekijken, en zochten naar 3 woorden die vertellen welke indruk de kapel en in het bijzonder het werk van Berlinde De Bruyckere bij hen achterlieten.

In het MSK gingen de leerlingen vervolgens op zoek naar kunstwerken die ze met hun woorden associeerden. Ze kwamen terecht bij ‘De Kruisdraging’ van Hieronymus Bosch, en met deze inspiratiebron dachten ze na hoe ze het thema ‘lijden’ in beeld konden brengen. Het resultaat zie je op de foto’s die ze nu in het museum tentoonstellen. Die werden gemaakt met fotocamera’s die de kinderen zelf bouwden in het museumatelier.

Ook Berlinde De Bruyckere zocht de kinderen op in de kapel. Ze ging met de leerlingen in gesprek over hoe zij haar inspiratie voor dit kunstwerk vond, en welke stappen er allemaal nodig waren om tot dit kunstwerk te komen.

Lees hier meer over Collectie naar buiten.