Themasites | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Themasites

De thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) brengen kunst en onderzoek uit verschillende Vlaamse musea samen. Elke site duikt dieper in de geschiedenis en het werk van één kunstenaar of kunststroming. Tegelijk bundelen de sites de belangrijkste bronnen voor de kunsthistorische onderzoeker.

De Vlaamse primitieven

De schilderkunst van de 15de en de vroege 16de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden is een stralend hoogtepunt in de kunstgeschiedenis. Het is een economische en artistieke bloeiperiode. De zogenaamde 'Vlaamse primitieven' werken ijverig om de zichtbare wereld op een zo gedetailleerd mogelijke wijze weer te geven.

Rogier van der Weyden, 'Madonna met de anjer', 15de eeuw, MSK Gent

Barok in de Zuidelijke Nederlanden

Vanaf de vroege 18de eeuw beschrijft men met de term 'barok' de beeldtaal van het vorstelijk absolutisme, de kerkelijke contrareformatie en het burgerlijk moralisme. De barokkunst wil via haar weelderigheid de toeschouwer van een inhoudelijke boodschap overtuigen...

Gaspar de Crayer, 'De kroning van de heilige Rosalia', 1644, MSK Gent

James Ensor

Het werk van James Ensor is bijzonder gevarieerd en sinds het post-modernisme opnieuw verrassend actueel. Ensor is dan ook een echte 'artist's artist', die zijn internationale reputatie niet gestolen heeft.

James Ensor, 'Kinderen aan het ochtendtoilet', 1886, MSK Gent - Collectie Vlaamse Gemeenschap

George Minne

George Minne is ongetwijfeld een van de bekendste symbolistische beeldhouwers in Europa. Met zijn moderne spiritualiteit streeft hij naar een kunst die het zintuiglijke overschrijdt en uitdrukking geeft aan wat de ziel beroert.

George Minne, 'De fontein der geknielden', Jongelingen ca. 1905, bekken ca. 1927–1930, MSK Gent

Abstract modernisme

Dit is het verhaal van de pioniers van de abstractie in de eerste helft van de 20ste eeuw tot het einde in de jaren 1970. Het modernisme streeft naar vernieuwing en leidt tot één van de belangrijkste ontwikkelingen in de kunst sinds de renaissance: de abstracte kunst.

Gustave De Smet, 'Het goede huis', 1926, MSK Gent