De vrouwen van de Lage Landen | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

De vrouwen van de Lage Landen (werktitel)

Vrouwelijke kunstenaars tussen 1600 en 1750

Tentoonstelling
07.03 – 31.05.26

Clara Peeters National Museum of Women in the Arts Gift of Wallace and Wilhelmina Holladay

Tijdens het voorjaar van 2026 laat het MSK het brede publiek kennismaken met het fascinerende werk van vrouwelijke kunstenaars uit de Lage Landen tijdens de lange 17de eeuw (1600-1750). Met deze tentoonstelling zet het MSK haar onderzoekslijn rond vrouwelijke kunstenaars verder, en bewijst het dat vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden allerminst zeldzaam waren.

Internationale samenwerking

Het MSK werkt voor deze tentoonstelling samen met het National Museum of Women in the Arts (NMWA, Washington D.C.), hét pioniersmuseum inzake onderzoek en tentoonstellingen over historische vrouwelijke kunstenaars. De tentoonstelling, die eerst in Washington zal te zien zijn tijdens het najaar van 2025, heeft als doel de rol van vrouwen binnen de diverse domeinen van de artistieke (luxe)productie zoals papierknipkunst, glasetskunst, kant- en borduurwerk, kalligrafie, beeldsnijkunst, grafiek en schilderkunst te belichten en in hun context te plaatsen.

Belangrijke nieuwe inzichten

Nooit eerder werd een tentoonstelling volledig aan dit thema gewijd. Bezoekers zullen voor het eerst ervaren dat vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden allerminst zeldzaam waren. Ze speelden daarentegen zelfs een wezenlijke en onmisbare rol in de bloeiende artistieke economie van de lange 17de eeuw. Daarmee wordt 'Dames van de Lage Landen' een waardevolle nieuwe stap in het onderzoek naar vrouwelijke kunstenaars, en een verdere verbreding van thema's die het MSK in 2018 voor het eerst aanhaalde in de tentoonstelling 'De dames van de barok. Vrouwelijke schilders in het Italië van de 16de en 17de eeuw'.

Met werk van: Judith Leyster, Alida Withoos, Clara Peeters, Anna Maria Janssens, Johanna Koerten-Block, Rachel Ruysch, Geertruydt Roghman, Anna Maria van Schurman, Maria Faydherbe, Margareta de Heer, Maria Strick-Becq, Maria Sybilla Merian… en tal van anonieme kunstenaressen actief in de productie van kant- en borduurwerk.