verhaeren, verbeeld | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Verhaeren Verbeeld

De schrijver-criticus en de kunst van zijn tijd (1881-1916)

Tentoonstelling
15.10.16 – 15.01.17

Théo Van Rysselberghe, 'De lezing door Emile Verhaeren', 1903, MSK Gent.

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn overlijden bracht het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) een hommage aan schrijver en kunstcriticus Emile Verhaeren (1855-1916), één van de hoofdrolspelers in het Belgische culturele landschap rond de eeuwwisseling. We nodigden de bezoeker uit om de kunstwereld van de 19de en 20ste eeuw te herontdekken door de ogen van de schrijver die het vanop de eerste rij meemaakte. Tegelijk opende met de tentoonstelling het nieuwe Tekenkabinet, waarbinnen het museum voortaan extra uitpakt met haar collectie kunstwerken op papier.

Bevoorrechte getuige
Emile Verhaeren was een dichter en kunstcriticus die tijdens zijn leven een internationale faam kende. Tussen 1880 en 1916 volgde hij nauwgezet de ontwikkeling van de Belgische avant-garde-kunst. Hij verdedigde het naturalisme en de sociale kunst, het impressionisme en het neo-impressionisme, het symbolisme. Bovenal was hij een verdediger van de moderniteit die hij in de kunst van zijn tijd terugvond.

In zijn poëzie en geschriften bundelt Verhaeren zijn gevoelens, passies en artistieke strijdpunten. Meer dan 100 jaar later laten ze ons toe het werk van nationale en internationale kunstenaars te herontdekken door de ogen van een eigenzinnig kenner.

Eigen werk en internationale topstukken
De tentoonstelling bracht de historische en artistieke context tot leven waarin het oeuvre van de dichter-criticus tot stand kwam. Het uitgangspunt was de rijke collectie schilderijen, beeldhouwwerken en werken op papier in het MSK.

Deze werd aangevuld met een grote reeks kunstwerken uit internationale publieke en private verzamelingen, met stukken van ondermeer Auguste Rodin, Paul Signac, Maximilien Luce of Odilon Redon. Ook kunstenaars als Léon Frédéric, Eugène Laermans en Constantin Meunier, Jan Toorop en Guillaume Vogels, Henry Van de Velde, Fernand Khnopff en George Minne konden uiteraard niet ontbreken.

Opening Tekenkabinet
De opening van de tentoonstelling ‘Verhaeren’ betekende meteen ook de inhuldiging van het nieuwe Tekenkabinet. In acht zalen en in steeds wisselende tentoonstellingen kan het MSK voortaan haar veelzijdige verzameling van werken op papier toegankelijk maken voor het publiek. Voor deze tentoonstelling doken we bijvoorbeeld in onze uitzonderlijke collecties Ensor-grafiek en kostbare boeken.