Onder vrienden | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Onder vrienden

Tentoonstelling
25.11.23 – 28.04.24

OV WEBSITE

Met de tentoonstelling Onder vrienden exploreert het MSK de nauwe banden tussen kunstverzamelaars en het museum. We brengen daarvoor een uitzonderlijke reeks werken uit privécollecties samen met historische schenkingen en legaten in de MSK-collectie.

Een passie voor kunst

Doorheen 225 jaar Museum voor Schone Kunsten Gent en 125 Vrienden van het Museum heeft het MSK een hechte band opgebouwd met talrijke privéverzamelaars. Belangrijke collectiestukken zijn te danken aan schenkingen, handgiften en erfenissen van verzamelaars die het MSK een warm hart toedragen, en die tot vandaag het MSK in belangrijke mate ondersteunen. De tentoonstelling Onder vrienden stelt die nauwe vriendschapsbanden centraal.

Tientallen werken die normaal in de beslotenheid van huiskamers vertoeven, zijn uitzonderlijk te bewonderen naast verwante stukken uit de museumcollectie. Onder vrienden toont een bonte maar hoogkwalitatieve mix van kunstobjecten van het midden van de veertiende eeuw tot rond 1960, en brengt ook een actieve dialoog op gang tussen bekende en verborgen collecties die elkaar gevoelig versterken.

Hinkelspel door 16 zalen

Het geheel wordt een hinkelspel tussen verleden en toekomst waarbij diverse types verzamelaars en verschillende manieren van verzamelen de spelregels en het parcours bepalen.

De thema’s in de tentoonstelling zijn gewijd aan de wijze waarop deelcollecties in het museum zijn gegroeid. Hoe bijvoorbeeld de aandacht voor middeleeuwse beeldhouwkunst is ontstaan; wie een cruciale rol speelde bij het verzamelen van tekeningen van oude meesters; wanneer de liefde voor prenten van moderne kunstenaars is ontluikt; hoe de museumcollectie verband houdt met de ontwikkelingen van artistieke- en socio-culturele leven, in en buiten de stad Gent; wat de rol van de plaatselijke academie tijdens de lange negentiende eeuw is geweest; hoe de vriendenvereniging gestalte gaf aan hun encyclopedische droom; hoe voornamelijk (maar niet uitsluitend) Belgische schenkers en legatoren de museumcollectie hebben verrijkt. Kortom: welke rol privéverzamelaars in dit alles kunnen spelen, gisteren, vandaag en morgen.

Meesters uit privécollecties

Met werken van onder meer Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jan Davidsz. de Heem, Raoul De Keyser, Roelant Savery, Fernand Khnopff, Auguste Rodin, Frans Snijders, Félicien Rops, Peter Paul Rubens, László Moholy-Nagy, Frits Van den Berghe, Léon Spilliaert, Medardo Rosso, Théo Van Rysselberghe en Hans Hartung.

Familieroute

Het MSK ontwikkelde een speciale route voor wie met kinderen het museum bezoekt. Ontdek samen de tentoonstelling, maak kunstwerkjes in de museumzalen, en ga met je eigen kleine kunstverzameling terug naar huis! Doorheen de tentoonstellingszalen vind je acht gele koffers terug. Daarin zit materiaal verstopt om telkens een eigen kunstwerkje te maken. Vraag het gratis plannetje aan de balie.

Catalogus

Parallel aan de tentoonstelling 'Onder vrienden' verscheen een uitgebreide catalogus met verdiepende teksten en afbeeldingen van de talrijke werken van privéverzamelaars en de museumcollectie die in 'Onder vrienden' te zien zijn.

20231123 MSK Onder Vrienden zalen c Martin Corlazzoli COR06124

Steun het MSK

Je kan op verschillende manieren je steentje bijdragen aan het MSK. Met een financiële gift, met je tijd en expertise, met kunst uit je eigen collectie... En daar krijg je natuurlijk ook steeds iets voor terug.

Centraal in beeld staat een witte buste van een vrouw. Daarachter hangen een viertal grote schilderijen uit de achttiende en negentiende eeuw. Er staan op de achtergrond twee vrouwen te kijken.