lili, dujourie | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Lili Dujourie

Maagdendale, 1982

Tentoonstelling
06.06 – 04.10.15

LII DUJOURIE

Naar aanleiding van haar tentoonstelling Folds in Time in het SMAK en in Mu.Zee, toonde het MSK tussen de oude meesters een vroeg werk van Lili Dujourie (Roeselare, 1941). In de jaren zeventig behoorde Lili Dujourie tot de pioniers van de videokunst, maar in de jaren tachtig richtte ze haar aandacht meer en meer op sculptuur. Vele van deze werken zijn gemaakt uit velours textiel, waardoor ze verbonden zijn met een bepaalde iconografie uit de schilderkunstige traditie. De eerste sculptuur van een belangrijke reeks met verfijnde drapering en fraaie plooienval werd in 1982 gemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling in de middeleeuwse abdij van Maagdendale in Oudenaarde.

In deze historische en religieuze context werden de referenties naar goddelijke thema’s en allusies op de Vlaamse Primitieven en de kunst van de barok duidelijk gesteld. Door de visuele verbanden met de prachtige draperieën zowel van het huiselijk milieu als van de gewaden van de Maagd Maria met kind in de werken van oude meesters - werken die in de rijke collectie van het MSK ruimschoots vertegenwoordigd zijn - wordt deze kunsthistorische erfenis door Lili Dujourie geactualiseerd en voortgezet.

De nabijheid van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, dat momenteel in het museum gerestaureerd werd, gaf haar werk een extra dimensie. Temeer omdat recentelijk werd aangetoond dat zowel de gewaden van de engel als de twee stichters in een latere periode overschilderd werden. De restaurateurs waren toen bezig met de originele verflagen opnieuw zichtbaar te maken, waardoor voor het eerst in eeuwen, de schitterende kleuren van de gedetailleerde textuurweergave en de prachtige plooienval met zijn unieke dieptewerking en het subtiele spel van licht en schaduw, terug zichtbaar werden.

Haar project in het MSK beschouwde Lili Dujourie dan ook als een ode aan het museum waar ze tijdens haar jeugd in contact kwam met onze rijke beeldende cultuur.