kmska, gast | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

KMSKA te gast

Tentoonstelling
01.07.12 – 15.10.17

Henri Leys, 'Bezoek van Albrecht Dürer aan Antwerpen in 1520', 1855, KMSKA

In september 2011 sloot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA) de deuren voor ingrijpende renovatiewerken. Tot de heropening geeft het Antwerpse museum zestien topwerken uit de vaste collectie in bruikleen aan het Museum voor Schone Kunsten Gent.

Mobiele collecties
In het kader van het project collectiemobiliteit van de Vlaamse kunstcollectie (VKC) – het samenwerkingsverband van de kunsthistorische musea van Antwerpen, Brugge, Gent, Oostende en Leuven – brengt het Groeningemuseum een aantal 15de- en 16de-eeuwse topwerken uit het KMSKA onder in de permanente opstelling. Het MSK opteerde voor kunstwerken uit de 19de en vroege 20ste eeuw, omdat die het best aansloten op de kerncollectie van het museum.

De keuze viel niet noodzakelijk op kunstenaars die niet vertegenwoordigd zijn in de verzameling van het MSK. Wel werd gezocht naar een wisselwerking met de vaste collectie. De uiteindelijke keuze overspant bijna een eeuw beeldende kunst, van Henri Leys en Henri De Braekeleer tot George Grosz en Ossip Zadkine.