Alternatief Narratief | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Alternatief Narratief

Tentoonstelling
20.09.24 – 26.01.25

Hélène De Reuse

Dit najaar kaapt het MSK-jongerencollectief Schoonvolk! de museumcollectie. Hun tentoonstelling Alternatief Narratief verkent hoe een museum en een tentoonstelling er vandaag de dag kan, en moét, uitzien. Deze tentoonstelling nodigt bezoekers uit om actief mee te schrijven aan een alternatief narratief.

Een manifest

Het jongerencollectief experimenteert met een eigen manifest, past dit toe op de schone werken uit de museumdepots en giet die in een gedurfd jasje. Deze tentoonstelling voor en door jongeren wil de drempels van het museum verlagen, de deuren wagenwijd opengooien en (soms letterlijk) kunst van onder het stof halen.

Een alternatief narratief

Uit de museumdepots koos Schoonvolk! zo’n 70 werken die hun interesse prikkelen: collectiestukken die nog niet vaak te zien waren, werken die gemaakt zijn door vrouwelijke kunstenaars (een blijvende blinde vlek in de klassieke museumwereld), werken in verschillende media en kunst die onderbelichte thema’s in beeld brengt.

Platform voor jonge artiesten

Daarnaast vindt Schoonvolk! het belangrijk om jonge kunstenaars een platform te bieden. Daarom werd samengewerkt met het grafisch ontwerpersduo Studio Sessions en illustrator Charlot Vael. Voor een deel van de scenografie werkte het jongerencollectief samen met Mirthe Tibos. Zij creëerde een 'soft sculpture' dat dient als een rustpunt in de tentoonstelling. 

Schoonvolk!

Schoonvolk! richt zich op de noden en zorgen van jongeren tussen 16 en 26 en wil hun stem laten horen. Het jongerencollectief wil vanuit een bewustzijn van hun eigen privileges ongehoorde stemmen en taboes een plaats geven in het museum, drempelverlagend werken en toegang geven tot het ervaren van kunst. Kunst beperkt zich niet tot een stoffige elitaire bezigheid met een prijskaartje voor de happy few.

De take-over kadert binnen Gent als Europese Jongerenhoofdstad.