Lam Gods: ontmoeting met de restaurateurs | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Lam Gods: Ontmoeting met de restaurateurs

13.12.24
14:00 – 15:30
rondleiding Lam Gods
20230705 MSK Restauratie III Lam Gods c Martin Corlazzoli COR01845
Restauratie Hubert en Jan van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods, 1432, Met dank aan Sint-Baafskathedraal © Martin Corlazzoli

Elke maand kan je in gesprek gaan met één van de restaurateurs van het Lam Gods. Zo kom je vanop de eerste rij alles te weten over de lopende restauratiecampagne.

In mei 2023 startte de derde en laatste restauratiefase van het Lam Gods. Zeven panelen van het veelluik door Jan en Hubert van Eyck verhuisden naar het MSK. Daar kan je de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium live aan het werk zien in het atelier achter glas. Elke maand geven ze een toelichting bij de laatste stand van zaken en beantwoorden ze jouw vragen.

Hoe restaureer je een stuk werelderfgoed? Hoe ver staat de campagne? Welke bijzonderheden komen er aan het licht, hoe ga je om met onverwachte wendingen, en hoe brengt de restauratie ons dichterbij Van Eyck? Tijdens de ontmoeting met één van de restaurateurs kom je er alles over te weten.