MSK zet schouders onder #sogetinformed! | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

MSK zet schouders onder #sogetinformed!

De rode lijn op de gevel van het MSK
© Martin Corlazzoli

Het MSK werkt al een tijd rond ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. Om het ecologisch bewustzijn nog verder aan te scherpen, werd er van mei tot november 2021 op 2 meter hoogte een rode lijn aangebracht op de gevel van het MSK. Daarmee zet het museum zijn schouders onder de campagne Oceans are rising, so get informed.

Een lijn als signaal

De campagne Oceans are rising, so get informed en bijhorende website www.sogetinformed.be zijn een initiatief van leerkracht aardrijkskunde Koen Meirlaen. Hij werd tijdens een expeditie met klimaatwetenschappers in Antarctica opgeleid tot poolambassadeur en zet zich sindsdien op uiteenlopende manieren in om burgers correct te informeren over de klimaatopwarming. De website geeft informatie maar is tevens een platform waar klimaatacties van organisaties, bedrijven en scholen kunnen gedeeld worden.

Cultuurhuizen kleuren rood

In Gent hebben reeds 14 cultuurhuizen deze campagne in de kijker gezet en ook in Leuven werd reeds een grootschalige actie gelanceerd. Ook rondom het museum werd een rode lijn aangebracht. Niet vanuit de angst dat ons museum onder water komt te staan – het ligt op één van de hoogste plaatsen van Gent – maar omdat heel wat kunst en erfgoed wel degelijk in gevaar zijn door de klimaatopwarming en de stijgende zeespiegel.

Aangezien het MSK beschermd erfgoed is, was de lijn slechts 6 maanden aanwezig. Maar ook na het verdwijnen van de lijn blijven wij de campagne steunen. Dit is mogelijk via de netwerken waar we actief aan bijdragen: Greentrack en Pulse Transitienetwerk.