Collectie naar buiten: Rabot Blaisantvest | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Collectie naar buiten: Rabot Blaisantvest

20230306 MSK Workshop Mandala1 c Martin Corlazzoli COR02908
Collectie naar buiten: Rabot Blaisantvest (c) Martin Corlazzoli

De leerlingen van de bizonklas namen deel aan een kunsttraject waarin de krachtige band tussen grootouders en kleinkinderen centraal staat, ongeacht de (fysieke) afstand die er tussen beiden soms is.

De kinderen kwamen eerst op bezoek in het MSK, om er portretten uit de collectie te bestuderen. Daarna maakten ze in verschillende workshops op school portretten, verhalen en liederen van en over hun grootouders.

Tijdens Een bord vol verhalen trakteerden ze het publiek, tussen de gangen van een maaltijd door, op een verrassend verhalenbanket. De leerlingen vertelden, zongen en toonden aan het publiek hoe zij de relatie met hun grootouders beleven.

Schrijver/slamdichter Lindah Nyirenda focuste met hen op het schrijven van verhalen, muzikant Thomas Noël ging muzikaal aan de slag en MSK-gidsen Annelies en Sofie Steen maakten portretten met de kinderen. Het hele project werd gecoördineerd door KOPERGIETERY Gent.

Partners: KOPERGIETERY, Freinetschool de Mandala, Jenaplanschool Hippo’s Hof, Brede School, Eetcafé Toreke

Met dank aan Annelies en Sofie Steen voor de begeleiding van de workshops en Shalan Alhamwy voor het delen van zijn verhaal en muziek in dit project.