Collectie naar buiten: Ledeberg en Binnenstad | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Collectie naar buiten: Ledeberg en Binnenstad

Collectie naar buiten: Ledeberg & Binnenstad 3

De kinderen en jongeren van ‘Mais Quelle Chanson’ uit Ledeberg bezochten het afgelopen jaar regelmatig het museum om de collectie te onderzoeken als voorbereiding op hun muziektheaterproductie.

Ze bestudeerden enerzijds de collectie om te reflecteren over onrecht, gierigheid (‘Dorpsadvocaat’, Pieter II Brueghel, 1621), hoop, mystiek (‘De kruisdraging’, Jheronimus Bosch, ca. 1510 - ca. 1516 ). Anderzijds inspireerde de collectie hen om beeld te verklanken: hoe zou het 17de eeuwse Zoniënwoud kunnen klinken (‘Het Zoniënwoud met marktkramers’, Lodewijk de Vadder) of het ruisen van de bomen in de zomer (‘Mijn atelier in juni’, Anna De Weert, 1909-1910)…

Mais Quelle Chanson is actief in verschillende wijken in Gent en wil als multidisciplinair team (kwetsbare) kinderen en jongeren een stem geven en hen via die weg een podium bieden.

Naast de duik in de collectie, gaan de jongeren ook aan de slag om eigen muziekinstrumenten te bouwen. Dit alles resulteert in een muziektheaterstuk dat in 2024 in productie zal gaan.