Ga naar inhoud (Enter)

Droits d'image

Reproducties van kunstwerken aanvragen

Digitale reproducties van kunstwerken uit de MSK-collectie worden behandeld door Art in Flanders. Via deze website kan je online werken aanvragen. In functie van het beoogde gebruik kan je deze in diverse resoluties en al dan niet gratis ontvangen.

SABAM

Enkele beelden zijn auteursrechtelijk beschermd door SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming. Neem hiervoor contact op met:

SABAM
Aarlenstraat 75-77
+32 (0)2 286 15 02
fax: +32 (0)2 230 47 36
www.sabam.be

visual.arts@sabam.be

Zaalbeelden

Foto's van de museumzalen en het museumgebouw die je op de website terugvindt mogen hergebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Vermeldt daarbij steeds (c) MSK Gent, aangevuld met het bijschrift van de foto zoals dit op de website verschijnt. Voor het aanvragen van deze foto's in hoge resolutie of voor het aanvragen van persbeelden kan je contact opnemen met Soetkin Bruneel, soetkin.bruneel@stad.gent.