On the Move | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

On the Move

Tentoonstelling
01.07 – 10.10.15

James Ensor, 'Kinderen aan het ochtendtoilet', 1886, MSK Gent - Collectie Vlaamse Gemeenschap

Tijdens de zomer van 2015 was het Museum voor Schone Kunsten volop in beweging. In de museumzalen gingen actuele kunstenaars aan de slag en kon je workshops bijwonen. We herschudden tijdelijk onze collectie en brachten weinig geziene stukken naar boven. En we bereidden ons voor op de najaarstentoonstellingen van 2015. Leven in de brouwerij!

Sinds 15 juni 2015 waren tientallen werken uit de MSK-collectie op reis naar het Singer Museum in Laren (NL). Daar maakten ze deel uit van de tentoonstelling Belgische Schone. Van Ensor tot Magritte die de Belgische kunst uit de periode 1880-1940 situeerde in haar internationale – vooral Nederlandse – context.

Hoogtepunten uit de verzameling, van James Ensor, Emile Claus en Léon Spilliaert tot Jean Brusselmans, Constant Permeke en René Magritte, verdwenen hierdoor tijdelijk uit de zalen. Op hun plaats kwamen 30 parels uit de reserves. Zij schitterden tot oktober 2015 in de zalen.

Meesterwerken als Kinderen aan het ochtendtoilet van James Ensor of Wierook van Fernand Khnopff waren na lange afwezigheid opnieuw te bewonderen. Voor enkele andere werken werd het zelfs de allereerste keer dat ze publiek te zien waren.

Maar het museum was ook op andere manieren in beweging. Ter voorbereiding van de tentoonstelling De Gouden Eeuw Revisited werden de zalen Nederlandse schilderkunst helemaal heringericht. De nieuwe zalen openden op 10 oktober 2015. Tegelijk gingen rond de centrale gaanderij actuele kunstenaars aan de slag voor de tentoonstelling Raaklijnen.