čiurlionis | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

M.K. Čiurlionis

Dromen van Litouwen

Tentoonstelling
21.09 – 15.12.13

M.K. Ciurlionis. Courtesy, ‘Sparks, III

Beeldende kunst en muziek hebben elkaar in de loop der eeuwen vaak beïnvloed, maar het gebeurt uiterst zelden dat kunstenaars in beide disciplines op hetzelfde niveau actief zijn. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) vormt hier de uitzondering op de spreekwoordelijke regel. De schilder-componist had aanleg voor synesthesie, een verschijnsel waarbij waarnemingen van verschillende zintuigen worden omgewisseld. De tentoonstelling die het MSK rond deze kunstenaar organiseerde, vormde een primeur voor ons land en bood het publiek de mogelijkheid een fascinerend en veelzijdig kunstenaar uit het Balticum te ontdekken.

Beeld en geluid: unieke kunst
Čiurlionis vermengde in zijn werk meerdere esthetische waarnemingen: kleuren horen, klanken zien. In hun ambitie om de grenzen van de verschillende kunstdisciplines op te heffen, waren het voornamelijk de symbolisten en de vroege abstracten die door synesthesie gebiologeerd werden. Belangrijke kunstenaars als Skrjabin en Kandinsky waren synestheten.

De tentoonstelling vormde een primeur voor ons land en bood het publiek de mogelijkheid, een fascinerend en veelzijdig kunstenaar uit het Balticum te ontdekken. Alle bruiklenen, waaronder meer dan honderd schilderijen maar ook grafisch en fotografisch werk, werden ter beschikking gesteld door het National M.K. Čiurlionis Art Museum van Kaunas. In de loop van het parcours werd ook stilgestaan bij het muzikale luik in Čiurlionis’ oeuvre. Een selectie uit het werk van Belgische tijdgenoten en zielsverwanten als William Degouve de Nuncques, Fernand Khnopff en Léon Spilliaert uit de verzameling van het MSK plaatste zijn kunst in een bredere context en toonde meteen aan dat Čiurlionis één van de grote talenten van het fin de siècle was.

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het National M. K. Čiurlionis Art Museum Kaunas Litouwen. De tentoonstelling was deel van het cultureel programma van het Litouwse Voorzitterschap van de Europese Raad.