Kan kunst het klimaat redden? | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Rondleiding: Kan kunst het klimaat redden?

na reservatie
rondleiding
Jenny Montigny, 'De tuinier', 20ste eeuw, MSK Gent
Jenny Montigny, 'De tuinier', 20ste eeuw, MSK Gent

De klimaatproblematiek is niet meer te negeren. Kan kunst oplossingen aanreiken? Met deze rondleiding stellen we de vraag wat kunst en klimaat met elkaar verbindt. Waren de Vlaamse Primitieven bezig met het klimaat? Of Rubens? Wat leren 19de-eeuwse schilders ons over de relatie tussen mens en natuur? Vertrekkend vanuit de kunstwerken gaan we in debat, willen we inspireren en tonen we verschillende perspectieven.

Kunst en klimaat

We kunnen de klimaatproblematiek met moeite vatten, laat staan dat er een éénduidige oplossing voor bestaat. Maar we zijn er ons uiteraard van bewust dat er wel degelijk een probleem is. Dat is het uitgangspunt van de rondleiding ‘Kan kunst het klimaat redden?’. Het klimaat is vaak een thema in hedendaagse kunst, maar wat met onze oude meesters?

Wandelend langs werken uit de museumcollectie denken we na over klimaat vroeger en nu, en stellen we ons de vraag waar kunst en natuur elkaar vinden of net mislopen. We inspireren, stellen in vraag, lokken gesprekken uit, emotioneren, doen nadenken en tonen vooral veel verschillende perspectieven. Kan kunst het klimaat redden? Zo éénvoudig is het jammer genoeg niet. Maar zonder zal het ook niet lukken…

Ook voor scholen

Deze rondleiding wordt aangeboden voor volwassenen en voor scholengroepen. Speciaal voor de klas zorgen we ervoor dat uiteenlopende onderwerpen aan bod kunnen komen: mobiliteit, water en energie, consumptie, biodiversiteit, antropocentrisme, stedenbouw, gezondheid en welzijn,… Het is meteen een heel andere manier om naar het museum te kijken, en om te tonen hoe de kunst van toen ons doet nadenken over de wereld van vandaag.

Duurzaamheid in het MSK

Deze rondleiding vloeit voort uit de verschillende inspanningen die het MSK levert rond duurzaamheid – in al zijn betekenissen. In 2020 stapte het museum in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Er werd een interne werkgroep opgericht en een actieplan opgesteld dat de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling moesten verankeren in het DNA van de organisatie.

Sindsdien werkt het museum rond o.a sociale rechtvaardigheid, ecologie, duurzaam materiaalgebruik, mentaal welzijn e.a. Sinds oktober 2022 mag het MSK zich SDG Pioneer noemen, een internationale erkenning uitgereikt door de VN en een bekrachtiging van de geleverde inspanningen. Het museum verbindt zich ertoe ook in de toekomst jaarlijks minstens 1 actie per SDG te verwezenlijken, naast een aantal grotere acties over meerdere jaren heen.

Duurzaamheid

Het museum wil actief meebouwen aan een sociaal, maatschappelijk en ecologisch duurzame samenleving. Achter de schermen werken we aan recyclage en energiebesparing. Voor de schermen willen we drempels tot cultuur wegnemen en mensen met elkaar verbinden.

DSC05599