Check het toegankelijkheidsaanbod | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Toegankelijkheid

Het MSK is van en voor iedereen. Daarom doen we er alles aan om het museum voor alle bezoekers goed toegankelijk te maken, ook als je een beperking hebt. 

Alle ruimten zijn aangepast aan bezoekers met fysieke noden, en onze activiteiten op maat bieden tal van manieren om in contact te komen met de kunst.

Hieronder vind je de belangrijkste informatie om je bezoek goed voor te bereiden. Via de detailpagina’s of bijlagen zie je meer details. Heb je toch nog vragen of tips? Mail naar museum.msk@stad.gent. We horen graag van je!

voelplaat

Toegankelijk museum