De thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) brengen kunst en onderzoek uit verschillende Vlaamse musea samen. Elke site duikt dieper in de geschiedenis en het werk van één kunstenaar of kunststroming. Tegelijk bundelen de sites de belangrijkste bronnen voor de kunsthistorische onderzoeker. Op deze manier delen de musea niet enkel hun eigen kennis en collecties, maar stimuleren ze ook verdere studie van de verschillende thema's.

De Vlaamse primitieven
De schilderkunst van de 15de en de vroege 16de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden is een stralend hoogtepunt in de kunstgeschiedenis. Gemeenzaam wordt naar deze schilders gerefereerd als Vlaamse primitieven. Het is een artistieke bloeiperiode die gekenmerkt wordt door de ijver om de zichtbare wereld op een zo gedetailleerd mogelijke wijze weer te geven.

Bezoek de themasite

Rogier van der Weyden, 'Madonna met de anjer', 15de eeuw
Rogier van der Weyden, 'Madonna met de anjer', 15de eeuw

Barok in de Zuidelijke Nederlanden
In de vroege 18de eeuw sloeg de term 'barok' op de weelderigheid van een onregelmatig gevormde parel. Vanaf dan ging men er de beeldtaal mee omschrijven van het vorstelijk absolutisme, de kerkelijke contrareformatie en het burgerlijk moralisme van de 17de eeuw. De barokkunst wil via haar weelderigheid de toeschouwer van een inhoudelijke boodschap overtuigen...

Bezoek de themasite

Gaspar de Crayer, 'De kroning van de heilige Rosalia', 1644
Gaspar de Crayer, 'De kroning van de heilige Rosalia', 1644

James Ensor
Alhoewel het alledrie moderne Belgische kunstenaars zijn met een grote internationale reputatie, is het werk van James Ensor niet op dezelfde wijze herkenbaar als dat van Paul Delvaux of René Magritte. Het werk van Ensor is immers bijzonder gevarieerd en sinds het post-modernisme opnieuw verrassend actueel. Ensor is dan ook een echte 'artist's artist'.

Bezoek de themasite

James Ensor, 'Kinderen aan het ochtendtoilet', 1886
James Ensor, 'Kinderen aan het ochtendtoilet', 1886

George Minne
George Minne is ongetwijfeld een van de bekendste symbolistische beeldhouwers in Europa. Zijn moderne spiritualiteit past goed bij het streven van de toenmalige avant-garde naar een kunst die het zintuiglijke overschrijdt en uitdrukking geeft aan wat de ziel beroert. Vele bewonderaars in die tijd zien in de verstilde kunst van Minne dan ook een heropleving van de gotiek.

Bezoek de themasite

George Minne, 'Eerste ontwerp voor het Georges Rodenbach ge…
George Minne, 'Eerste ontwerp voor het Georges Rodenbach gedenkteken', 1899

Abstract modernisme
Dit is het verhaal van de pioniers van de abstractie in de eerste helft van de 20ste eeuw tot het einde in de jaren 1970. Het modernisme streeft naar vernieuwing en leidt tot één van de belangrijkste ontwikkelingen in de kunst sinds de renaissance: de abstracte kunst.

Bezoek de themasite

Gustave De Smet, 'Het goede huis', 1926
Gustave De Smet, 'Het goede huis', 1926