Werken van het MSK op internationale tentoonstellingen… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Werken van het MSK op internationale tentoonstellingen deze zomer en herfst

Minne
Zaalzicht tentoonstelling After Impressionism: Inventing Modern Art in National Gallery Londen met 'De geknielde van de fontein', van George Minne.

Deze zomer en herfst zullen diverse werken uit de MSK-collectie te zien zijn op tentoonstellingen in Londen, Den Haag, Parijs, Perpignan en Oostende.

After Impressionism: Inventing Modern Art
nog tot 13.08.23 National Gallery Londen

After Impressionism verkent een periode van grote omwenteling waarin kunstenaars braken met de gevestigde traditie en de basis legden voor de kunst van de 20e en 21e eeuw. De decennia tussen 1880 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormden een complexe, bruisende periode waarin er artistieke vragen werden gesteld, er risico’s werden genomen, er werd gezocht en vernieuwd. Deze tentoonstelling viert de verwezenlijkingen van drie giganten uit die tijd - Cézanne, Van Gogh en Gauguin - en de invloed die zij hadden op jongere generaties kunstenaars in Europa.

Uit de MSK-collectie is er De geknielde van de fontein  (1898) van George Minne te zien. De figuur van de geknielde, in zichzelf gekeerde jongeling boeide George Minne vanaf omstreeks 1889. Dit beeld van 1898 vormt het eindpunt van zijn zoeken naar een sobere en strakke vormgeving. In datzelfde jaar groepeerde hij vijf identieke geknielde jongelingen rond een bekken, de beroemde Fontein der geknielden waarvan het museum het originele gipsontwerp bewaart.

Vlaams expressionisme – Heerlijke herinneringen
nog tot 20.08.23 Kunstmuseum Den Haag

Vlaams expressionisme - Heerlijke herinneringen biedt een blik op het werk van o.m. Gustave De Smet en Frits Van den Berghe, de belangrijkste schilders van wat in de jaren 1920 het 'Vlaamse expressionisme' werd genoemd. Deze tentoonstelling stelt vooral het kleurrijke en ondeugende karakter van de Vlaamse expressionisten centraal en geeft tegelijkertijd een overzicht van de Belgische schilderkunst aan het begin van de 20ste eeuw, met ook werken van o.a. Jozef Cantré, Constant Permeke en Edgard Tytgat.

Uit de MSK-collectie zijn De idioot bij de vijver en Zelfportret van Frits Van den Berghe te zien, en Kinderkopje en Het goede huis van Gustave De Smet.

Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star
nog tot 27.08.23 Petit Palais Parijs

Deze tentoonstelling belicht de carrière van de emblematische actrice en kunstenares Sarah Bernhardt. Aan de hand van bijna 400 werken wordt de bezoeker ondergedompeld in haar leven als ster in de schijnwerpers, maar ook in haar activiteiten als schilderes, schrijfster en beeldhouwster.

Van het MSK is Maria Magdalena van Alfred Stevens te zien, waarvan sommigen vermoeden dat Sarah Bernhardt voor dit schilderij model stond. Stevens ontmoette de actrice rond 1887 en maakte meerdere portretten van haar. In een aantal ervan poseerde zij als een personage uit de geschiedenis of de literatuur. Het uitdagende karakter van dit werk, nochtans volledig in overeenstemming met de figuur van Maria Magdalena, choqueerde het grote publiek destijds dat haar liever zag uitgebeeld als de berouwvolle boetelinge.

Guino - Renoir, la couleur de la sculpture
25.06 - 5.11.23 Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

Guino - Renoir, la couleur de la sculpture laat het publiek kennismaken met de beeldhouwkunst en het decoratieve werk van de Spaanse kunstenaar Richard Guino en met zijn artistieke samenwerking met Pierre-Auguste Renoir. Van 1913 tot 1917 werkten Guino en Renoir op initiatief van de kunsthandelaar Ambroise Vollard nauw samen om Renoirs productiviteit en reputatie uit te breiden naar de beeldhouwkunst. Pas na een juridische procedure werd Richard Guino erkend als co-auteur van de sculpturen die hij samen met Renoir maakte.

Uit de MSK-collectie is Venus Victrix te zien.

Anna Boch, een impressionistische reis
1.07 - 5.11.23 Mu.ZEE Oostende

Mu.ZEE brengt een eerbetoon aan de Belgische kunstschilderes en mecenas Anna Boch, 175 jaar na haar geboorte. De tentoonstelling richt zich op Boch als kunstenares en als vrouw aan het einde van de 19e eeuw in België. Ze stond bekend als erg vooruitstrevend en net als haar impressionistische tijdsgenoten Berthe Morisot in Frankrijk of Mary Cassat in de Verenigde Staten kwam ze uit een welgesteld milieu. Als kunstenares genoot ze internationale waardering en daarnaast was ze ook een groot muziekliefhebber en verzamelaar van werk van Paul Gauguin, Vincent van Gogh en Paul Signac. Deze tentoonstelling toont zowel werk van Boch als van de kunstenaars die ze verzamelde.

Van het MSK wordt De klippenkust van Sanary (Provence) van Anna Boch getoond.