Werken van het MSK op internationale tentoonstellingen… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Werken van het MSK op internationale tentoonstellingen deze lente en zomer

IMG 0223
Zaalzicht tentoonstelling Vlaams expressionisme - Heerlijke herinneringen in Kunstmuseum Den Haag met 'Het goede huis' van Gustave De Smet.

Dit voorjaar en deze zomer zullen diverse werken uit de MSK-collectie te zien zijn op tentoonstellingen in Londen, Giverny, Den Haag en Parijs.

After Impressionism: Inventing Modern Art
25.03 – 13.08.23 National Gallery Londen

After Impressionism verkent een periode van grote omwenteling waarin kunstenaars braken met de gevestigde traditie en de basis legden voor de kunst van de 20e en 21e eeuw. De decennia tussen 1880 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormden een complexe, bruisende periode waarin er artistieke vragen werden gesteld, er risico’s werden genomen, er werd gezocht en vernieuwd. Deze tentoonstelling viert de verwezenlijkingen van drie giganten uit die tijd - Cézanne, Van Gogh en Gauguin - en de invloed die zij hadden op jongere generaties kunstenaars in Europa.

Uit de MSK-collectie is er De geknielde van de fontein (1898) van George Minne te zien. De figuur van de geknielde, in zichzelf gekeerde jongeling boeide George Minne vanaf omstreeks 1889. Dit beeld van 1898 vormt het eindpunt van zijn zoeken naar een sobere en strakke vormgeving. In datzelfde jaar groepeerde hij vijf identieke geknielde jongelingen rond een bekken, de beroemde Fontein der geknielden waarvan het museum het originele gipsontwerp bewaart.

Les Enfants de l’impressionnisme
31.03 – 2.07.23 Musée des Impressionismes Giverny

Deze tentoonstelling belicht verschillende facetten van de wereld van de kindertijd aan het eind van de 19e eeuw met werk van o.a. Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Mary Cassatt en Berthe Morisot. Aan de hand van verschillende thema's - moederschap, kindermeisjes, kinderen van kunstenaars, onderwijs, tuinen, spelletjes, stranden, dieren, adolescentie en dagdromen - toont de tentoonstelling de dubbelzinnigheid van het thema, voorbij een archetypische voorstelling van het kind.

Uit de MSK-collectie is het luministische landschapstafereel Arenlezers van Emile Claus te zien waarop kinderen afgebeeld staan die halmen bijeenrapen op een veld.

Vlaams expressionisme – Heerlijke herinneringen
25.03 – 20.08.23 Kunstmuseum Den Haag

Vlaams expressionisme - Heerlijke herinneringen biedt een blik op het werk van o.m. Gustave De Smet en Frits Van den Berghe, de belangrijkste schilders van wat in de jaren 1920 het 'Vlaamse expressionisme' werd genoemd. Deze tentoonstelling stelt vooral het kleurrijke en ondeugende karakter van de Vlaamse expressionisten centraal en geeft tegelijkertijd een overzicht van de Belgische schilderkunst aan het begin van de 20ste eeuw, met ook werken van o.a. Jozef Cantré, Constant Permeke en Edgard Tytgat.

Uit de MSK-collectie zijn De idioot bij de vijver en Zelfportret van Frits Van den Berghe te zien, en Kinderkopje en Het goede huis van Gustave De Smet.

Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star
14.04 – 27.08.23 Petit Palais Parijs

Deze tentoonstelling belicht de carrière van de emblematische actrice en kunstenares Sarah Bernhardt. Aan de hand van bijna 400 werken wordt de bezoeker ondergedompeld in haar leven als ster in de schijnwerpers, maar ook in haar activiteiten als schilderes, schrijfster en beeldhouwster.

Van het MSK is Maria Magdalena van Alfred Stevens te zien, waarvan sommigen vermoeden dat Sarah Bernhardt voor dit schilderij model stond. Stevens ontmoette de actrice rond 1887 en maakte meerdere portretten van haar. In een aantal ervan poseerde zij als een personage uit de geschiedenis of de literatuur. Het uitdagende karakter van dit werk, nochtans volledig in overeenstemming met de figuur van Maria Magdalena, choqueerde het grote publiek destijds dat haar liever zag uitgebeeld als de berouwvolle boetelinge.