Lezingen in het MSK | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Lezingen in het MSK

Théo Van Rysselberghe, 'De lezing door Emile Verhaeren', 1903, MSK Gent
Théo Van Rysselberghe, 'De lezing door Emile Verhaeren', 1903, MSK Gent

Het MSK speelt een grote rol als kenniscentrum. Het voert eigen onderzoek uit en ondersteunt externen in hun kunstgerichte studies. De opgedane kennis delen we onder andere via lezingen. De voorbije lezingen kun je herbekijken op ons YouTubekanaal, hier bundelen we enkele highlights. Wil je een lezing bijwonen of een livestream volgen? Hou dan ons programma in de gaten, schrijf je in op de nieuwsbrief of abonneer je op het YouTubekanaal.

Kunst uit de kast. Queer kunst uit België door de eeuwen heen.

De Belgische kunstgeschiedenis vormt een schatkamer aan boeiende LGBTQ-verhalen. Sommige subtiel versluierd, andere als krachtig statement. Toch werd daar tot op vandaag amper aandacht aan besteed. In deze lezing illustreren Thijs Dekeukeleire en Jonas Roelens hoe kunst deel uitmaakt van een bredere geschiedenis van veranderende visies op gender en seksualiteit. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de collectie van het MSK en andere musea in binnen- en buitenland, ontdek je hoe men door de eeuwen heen in onze contreien vorm gaf aan identiteiten, verlangens en ervaringen die indruis(t)en tegen de norm. Gaande van Peter Paul Rubens tot James Ensor, van middeleeuwse helletaferelen tot homo-erotische verhaallijnen uit de klassieke mythologie.

Gezocht: Kunstenaar (v)

We kennen allemaal de slogan van de Guerilla Girls: “Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Less than 5% of the artiststs in the Modern Art Sections are women, but 85% of all nudes are female.” Natuurlijk dateert de poster van eind Jaren ’80, en is er intussen wel wat water door de zee gevloeid, maar toch blijft de kunstwereld in alle disciplines op topniveau vooral een herenclub...

Een complot? Niet echt. Eerder een hardnekkige blinde vlek. Of het gevolg van de lat waarmee gemeten wordt. Maar elke canon is een afspiegeling van zijn tijd, en dat is niet zo’n goed nieuws, althans niet voor de bezitters van een XX-chromosoom. De vraag is: wat doen we eraan?

Van picturesque tot prentbriefkaart: het pittoreske in Baertsoens werk

Veel van de locaties die Albert Baertsoen bezocht en op zijn geheel eigen manier portretteerde, bezaten een inherente aantrekkingskracht die ook andere kunstenaars niet onberoerd liet. Die aantrekkingskracht valt voor een deel samen met het zogenaamde pittoreske, een term die een eeuw voor Baertsoens activiteiten voor het eerst werd gedefinieerd.

Na haar Britse oorsprong als the picturesque maakte deze notie tijdens de negentiende eeuw een betekenisevolutie door. Deze lezing reconstrueert die lange voorgeschiedenis van het pittoreske langsheen de verschillende visuele media die tijdens de lange negentiende eeuw opdoken. In het bijzonder interpreteren we deze evolutie als een voorgeschiedenis van de prentbriefkaart, een medium dat in de late negentiende eeuw opkwam en waartoe het oeuvre van Baertsoen zich op een veelzijdige manier verhoudt.