GRACE: een nieuw expertisecentrum over kunstcriminaliteit | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

GRACE: een nieuw expertisecentrum over kunstcriminaliteit

GRACE

Op 1 februari werd in het MSK het nieuwe expertisecentrum over kunstcriminaliteit GRACE boven de doopvont gehouden. GRACE of het “Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement” is een samenwerking tussen het MSK, de Universiteit Gent en de Lokale Politie Gent.

De graduele afbouw van de Cel Kunst en Antiek bij de Federale Gerechtelijke Politie leidde er begin vorig jaar toe dat België geen gespecialiseerde politie-eenheid meer had in de strijd tegen kunstcriminaliteit. Ondertussen werden de nodige initiatieven genomen om de Cel opnieuw operationeel te krijgen.

Ook het gebrek aan academische kennis en expertise over kunstcriminaliteit in België sprong bij velen in het oog. Stilaan groeide het besef dat de samenwerking tussen de academische wereld, politie en de culturele sector een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de strijd tegen – en het begrip van – het criminaliteitsfenomeen kunstcriminaliteit.

Het nieuwe GRACE is in de eerste plaats een expertisecentrum dat zich richt op het verzamelen en verspreiden van informatie. GRACE zal niet alleen informatie verspreiden onder haar leden, maar zal ook een aanspreekpunt worden voor externe partijen die informatie of expertise nodig hebben. Dit zal o.m. gebeuren door middel van publicaties en studiedagen/colloquia.

Ten tweede zal GRACE ook een platform zijn om mensen uit verschillende sectoren samen te brengen en informatie uit te wisselen over kunst- en erfgoedcriminaliteit. Heel wat academici en instellingen werken hierrond, maar vaak kennen ze elkaars werk niet en kunnen ze hierdoor geen informatie uitwisselen, samenwerkingsverbanden opzetten of elkaar niet op bepaalde behoeften wijzen. GRACE wordt een kruispunt voor deze ontmoetingen en een katalysator voor toekomstige samenwerkingen. Het expertisecentrum kan op haar eigen manier bijdragen aan de bestrijding van misdrijven betreffende kunst en cultureel erfgoed. In het licht van deze doelstellingen bestaat GRACE hoofdzakelijk uit leden uit de academische wereld, de lokale en federale politie en de culturele sector.

Op 27 februari organiseert GRACE een eerste studiedag in het MSK met als titel “Kunst- en erfgoedcriminaliteit: Een caleidoscoop van fenomenen (en hun gefragmenteerde aanpak)”. Bekijk hier het volledige programma. 

Meer info over GRACE vind je hier.

Of bekijk hieronder de reportage op AVS of lees het artikel in De Standaard.