Studie naar een gipsen beeld van een naakte jongeling | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Studie naar een gipsen beeld van een naakte jongeling, 1842

  • papier, Contépotlood, houtskool
  • 625 x 485 mm
  • Inv. 2018-EG

Public Domain

Charles Verlat (1824-1890) en Victor Servranckx (1897-1965) worden doorgaans niet in eenzelfde adem genoemd. Eerstgenoemde was een ‘académicien’, een traditionalist, decennialang directeur van de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, gespecialiseerd in de portret- en historieschilderkunst: bijbelse, mythologische, geschiedkundige en religieuze thema’s. Servranckx daarentegen staat te boek als één van de vroegste abstracte kunstenaars in België. En toch: diverse jeugdtekeningen van Verlat uit de MSK-collectie, komen uit Servranckx’ eclectische verzameling. Hoewel hij zelf een totaal andere richting uitging, wist hij met andere woorden wel degelijk een goede tekening te appreciëren, zelfs als deze van een oerconservatieve kunstenaar kwam. Verlat maakte de tekening tijdens zijn studiejaren aan de Antwerpse academie. Ze illustreert een belangrijk aspect van het tekenonderwijs toen, nl. het tekenen naar ‘levend’ model (lees: mannelijk naakt).

Kunstenaar

Charles Verlat RKD
Antwerpen 1824 - Antwerpen 1890
tekenaarAAT

Titel Studie naar een gipsen beeld van een naakte jongeling
Datering 1842
Periode 19de eeuw
Opschriften en merken opschrift rechts bovenaan: Verlat/1er Concours/7ieme/Charles Verlat/1842
watermerk: Whatman (CH.415)
Collectie prentenkabinet
Objectnaam houtskooltekening AAT
potloodtekening AAT
Inventarisnummer 2018-EG
Herkomst legaat
Servranckx-Turcksin, Angelina
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2018-EG
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/7206/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300189808 figuurvoorstellingen AAT
Trefwoorden Iconclass 31A (naakte) menselijke figuur; ‘Corpo humano’ (Ripa) Iconclass
31A1 canon, proporties Iconclass
31A14 menselijke figuur met ideale proporties, bv. academisch naakt Iconclass
31A71 man Iconclass
48C24 deel van een beeldhouwwerk, reproductie van een deel van een beeldhouwwerk Iconclass
School / Stijl academisme AAT
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten via collectie.msk@stad.gent