Christus door Petrus verloochend | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Christus door Petrus verloochend, ca. 1720 - 1728

  • burijngravure, ets, papier
  • 350 x 287 mm
  • Inv. 2015-DI

Public Domain

Op een buitenplaats wordt de heilige Petrus ondervraagd door een soldaat en een dienstmeid. Ze vragen hem of hij niet een van de leerlingen van Christus is. Petrus ontkent dat hij Christus persoonlijk kent (Mat. 26:69). De prent heeft een Grieks, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift. De prent is gebruikt in volgende boeken: Figures de la Bible (Amsterdam: Bernard Picart, 1720) en Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament [...] door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent [...] en met beschrijvingen uitgebreid (Den Haag: Pieter de Hondt, 1728).

Kunstenaar

Gilliam van der Gouwen RKD
ca. 1720 - 1740
graveur (prentkunstenaar)AAT

Arnold Houbraken RKD
Dordrecht 1660 - Amsterdam 1719
naar

Titel Christus door Petrus verloochend
Datering ca. 1720 - 1728
Periode 18de eeuw
Techniek burijngravure AAT
ets AAT
Collectie prentenkabinet
Objectnaam burijngravure AAT
ets AAT
boekillustratie AAT
Inventarisnummer 2015-DI
Herkomst onbekend
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2015-DI
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/8854/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300055874 religieuze symboliek AAT
300189808 figuurvoorstellingen AAT
Trefwoorden Iconclass 11D Christus Iconclass
11D3 Christus als volwassene Iconclass
11H(PETER) de apostel Petrus, eerste bisschop van Rome Iconclass
21C vuur (een van de vier elementen) Iconclass
22C licht Iconclass
22C2 artificieel licht Iconclass
22C9 duisternis Iconclass
41B32 toorts Iconclass
45B soldaat, soldatenleven Iconclass
45C14(LANCE) wapens met een steel, met een handvat (om te slaan, hakken, stoten): lans Iconclass
45C22 harnas Iconclass
45C221 helm Iconclass
48(+431) kunst (+ kopie, kopiëren) Iconclass
73 Nieuwe Testament Iconclass
73D331 Petrus verloochent Christus, meestal voor een dienstmeisje en enkele soldaten Iconclass
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten! collectie.msk@stad.gent