De Israëlieten nemen twaalf stenen uit de Jordaan, uit de… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

De Israëlieten nemen twaalf stenen uit de Jordaan, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien, 1659

  • burijngravure, papier
  • 68 x 107 mm
  • Inv. 2014-GX

Public Domain

Download PDF

Terwijl de priesters met de ark in het midden van de Jordaan blijven en het water op wonderbaarlijke wijze wordt afgedamd, steken de Israëlieten de rivier over. Twaalf mannen nemen twaalf stenen uit het midden van de rivier.

Kunstenaar

Pieter Hendriksz. Schut RKD
Amsterdam ca. 1660 - 1680
graveur (prentkunstenaar)AAT

Nicolaes I Visscher
Amsterdam 1618 - Amsterdam 1679
uitgeverAAT

Nicolaes II Visscher RKD
Amsterdam 1618 - Amsterdam 1709
uitgeverAAT

Titel De Israëlieten nemen twaalf stenen uit de Jordaan, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien
Datering 1659
Periode 17de eeuw
Plaats Amsterdam TGN
Techniek burijngravure AAT
Opschriften en merken gedrukt opschrift buiten de voorstelling, onderaan: Israel gaet door de Iordane op nemende 12 stene tot een gedenck-teecken
gedrukt opschrift buiten de voorstelling, midden onderaan: Iosua 4.8.
gedrukt opschrift buiten de voorstelling, rechts onderaan: 50
opschrift op de achterzijde, midden: 2
Collectie prentenkabinet
Objectnaam burijngravure AAT
Inventarisnummer 2014-GX
Herkomst onbekend
2014
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2014-GX
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/11410/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300055874 religieuze symboliek AAT
300189808 figuurvoorstellingen AAT
25H landschappen Iconclass
Trefwoorden Iconclass 11Q712 exterieur van een kerk Iconclass
12A422 Ark des Verbonds ~ Joodse religie Iconclass
12A42242 transport van de Ark des verbonds (in het algemeen) ~ Joodse religie Iconclass
21D water (een van de vier elementen) Iconclass
25H2 landschappen met wateren, waterzichten, zeelandschappen (in een gematigd klimaat) Iconclass
25H213 rivier, stroom Iconclass
25I stadsgezicht en stadslandschap met door de mens gebouwde constructies Iconclass
25I12 gezicht op een stad, stadspanorama, omtrek van een stad Iconclass
31A2321 voorovergebogen mannelijke figuur Iconclass
31A71 man Iconclass
45D313 soldaat Iconclass
47G52 steen ~ bouwmateriaal Iconclass
61D(RIVER JORDAN) geografische namen van landen, regio’s, bergen, rivieren, enz. (JORDAAN) Iconclass
71 Oude Testament Iconclass
71E5 het boek Jozua (Josue) Iconclass
71E5222 de Israëlieten verlaten hun kamp om de Jordaan over te steken; de priesters, die de ark dragen, gaan Iconclass
71E5223 de Israëlieten steken de Jordaan over Iconclass
71E52231 zodra de priesters in de rivier stappen, stopt het water van de Jordaan met stromen Iconclass
71E52233 twaalf mannen nemen twaalf stenen uit de rivier ~ oversteek van de Jordaan door de Israëlieten Iconclass
School / Stijl barok AAT
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten via collectie.msk@stad.gent