De vier laatste dingen, uit de reeks Imagines et figurae… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

De vier laatste dingen, uit de reeks Imagines et figurae bibliorum, ca. 1582 - 1593, ca. 1653 - 1654

  • ets, papier
  • 186 x 245 mm
  • Inv. 2013-ABE

Public Domain

Download PDF

Christus spreekt zijn discipelen toe op de Olijfberg. Op de achtergrond zijn de vier uitersten verbeeld: de dood, het laatste oordeel, de hemel en de hel (Mat. 24).

Kunstenaar

Pieter I van der Borcht RKD
Mechelen ca. 1530 - Antwerpen ca. 1611
etserAAT

Jan Philipsz. Schabaelje
Amsterdam ca. 1586 - Amsterdam 1656
uitgeverAAT

Titel De vier laatste dingen, uit de reeks Imagines et figurae bibliorum
Datering ca. 1582 - 1593
ca. 1653 - 1654
Periode 16de eeuw
17de eeuw
Plaats Amsterdam TGN
Techniek ets AAT
Opschriften en merken gedrukt opschrift in de voorstelling, bovenaan: Videbunt quem cruxfixerint.
gedrukt opschrift in de voorstelling, rechts bovenaan: Matthei. 24/ 3.
gedrukt opschrift in de voorstelling, links onderaan: Pe. V. Borcht
gedrukt opschrift in de voorstelling, rechts onderaan: 90
stempel op de achterzijde, rechts onderaan: Stad Gent
Collectie prentenkabinet
Objectnaam ets AAT
Inventarisnummer 2013-ABE
Herkomst onbekend
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2013-ABE
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/6508/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300055874 religieuze symboliek AAT
300189808 figuurvoorstellingen AAT
300015636 landschappen AAT
Trefwoorden Iconclass 11D Christus Iconclass
11D3 Christus als volwassene Iconclass
11D334 Christus als volwassene samen met apostelen, evangelisten, heiligen, enz. Iconclass
11L5414 eschatologie (leer der laatste dingen) Iconclass
11L54141 de Vier Laatste Dingen Iconclass
11L541411 de Dood (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass
11L541412 Laatste Oordeel (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass
11L541413 Hemel (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass
11L541414 Hel (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass
11S hemel, hemels paradijs, Nieuwe Aarde Iconclass
11S1 voorstellingen van het hemelse paradijs (en zijn bewoners) Iconclass
11S11 de hemel voorgesteld in de lucht, met wolken (in concentrische cirkels) en licht Iconclass
11T hel en vagevuur Iconclass
11U Laatste Oordeel Iconclass
11U1 volledige voorstelling van het Laatste Oordeel Iconclass
11U21 de opstanding van de doden ~ Laatste Oordeel Iconclass
11U22 de verdeling van de uitverkorenen en de verdoemden ~ Laatste Oordeel Iconclass
11U3 symbolen van het Laatste Oordeel Iconclass
24A zon (als hemellichaam) Iconclass
24D sterren Iconclass
31E de dood van een menselijk wezen Iconclass
31F symbolen en personificaties van de Dood Iconclass
31F1 symbolen van de Dood Iconclass
41AA161 landhuis Iconclass
73 Nieuwe Testament Iconclass
42E131 rouwen over de doden Iconclass
42E132 bewening (~ begrafenisritueel) Iconclass
73C7 Christus als leraar (deel I): het verklaren van zijn leer; onderrichten ~ parabels en spreekwoorden Iconclass
73C749 toespraken van Christus: rede over de laatste dingen (Matteüs 24; Marcus 13; Lucas 21) Iconclass
73D31 Getsemane, Olijfberg, "Oelberg" (Matt. 26:36-56; Marc. 14:32-52; Luc. 22:39-53; Joh. 18:1-12) Iconclass
School / Stijl renaissance AAT
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten via collectie.msk@stad.gent