Voorwoord door Henri Barbusse, in: Jeu de massacre. 12… | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Voorwoord door Henri Barbusse, in: Jeu de massacre. 12 personnages à la recherche d'une (balle), 1928

  • pochoir, typografie, papier
  • 329 x 257 mm
  • Inv. 2011-A-2-recto

In Copyright

Download PDF

De map ‘Jeu de massacre. 12 personages [sic] à la recherche d’une [balle]’ verscheen in 1928 bij de Brusselse uitgeverij Les éditions socialistes. Het geheel omvat de uitgeversmap, een inleiding van Henri Barbusse en 12 pochoirs van Fred Deltor (1899-1969, ps. van Federico Antonio Carasso), een van oorsprong Italiaanse autodidactische kunstenaar die in de jaren 1920 en vroege jaren 1930 actief was in Brussel. In de inleiding beschrijft Barbusse op ironische wijze ‘notre belle époque (dont nous sommes si fiers)’, en licht de geest van de pochoirs toe. Ze moeten gezien worden als een illustratie van de eigen tijd en als een aanklacht op potentaten van verschillende slag: ‘pantins royaux, impériaux et divins’. Het doel is de massa wakker te schudden: ‘[Il] fait surgir pour votre stupéfaction et votre édification cette galerie symbolique de l’époque.’ Barbusse ziet Deltor als een socialistische ‘kameraad’, verder ook als een ‘ouvrier constructeur’ of nog ‘un noble bourreau et un superbe chirurgien’, die de waarheid in het licht stelt: ‘Il a pavoisé chacun de ses gnomes formidables, de ses caractères essentiels, et cela en quelques taches de couleurs bien senties. Il les a fait schématiques, géométriques, nets – comme des machines à mater et à écraser le monde, baroques et monstrueux, comme des caricatures. Ce camarade-là, qui sait jongler avec la synthèse, a fait de la superrréalité.’ Verder duidt Barbusse de in goud gedrukte cirkels op sommige bladen bij Deltor: ‘C’est sur ces roulettes d’or que tout roule, et que vous [namelijk: de massa] êtes roulés, vous tous’. De cijfermatige berekening van de ‘parasieten van de moderne maatschappij’ is slechts één voorbeeld van Deltors verborgen beeldentaal. Barbusse wijst verder op de tweebenige silhouetten van deze ‘gnomen’. Hun lichaam is samengesteld uit scherven en brokstukken die verwijzen naar hun machtsmisbruik: ‘Il y a du coffre-fort, du sabre et de l’obus, du soupirail et de la balance faussée, et des mains en forme de browning, et du squelette, et même, du cœur démagogique et des larmes de crocodile.’ Barbusse besluit zijn inleiding met een revolutionair toekomstbeeld: ‘Voici le jeu de massacre, le jeu de massacre suprême. Que vous massacrerez peut-être un jour, vous tous !’ Op de verso-zijde van Barbusses inleiding worden de verschillende machten opgedeeld in twaalf categorieën. De titels zijn in zeven talen vertaald en genummerd. Deze nummering verwijst naar de twaalf pochoirs: 1. Het militarisme / 2. Eigendom / 3. Filantropie / 4. De sociaaldemocratie / 5. Het gerecht / 6. De kolonisatie / 7. Het fascisme / 8. Het spioneren / 9. Het parlementarisme / 10. De kleinburgerlijkheid / 11. De religie / 12. Het chauvinisme. De map dateert uit de Belgische jaren van Deltor, die naderhand een carrière als beeldhouwer uitbouwde in Nederland . Het is één van de zeldzame Belgische constructivistische voorbeelden van sociaalgeëngageerde kunst in het interbellum. Qua vormgeving is de map sterk verwant met werk van internationale modernisten als El Lissitsky, Lajos Kassák, Fernand Léger, Louis Marcoussis, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg.

Kunstenaar

Fred Deltor RKD
Carignano (I) 1899 - Amsterdam 1969
prentmakerAAT

Henri Barbusse
Asnières-sur-Seine 1873 - Moskou 1935
auteurAAT

Les éditions socialistes
Brussel
uitgeverAAT

Titel Voorwoord door Henri Barbusse, in: Jeu de massacre. 12 personnages à la recherche d'une (balle)
Datering 1928
Periode 20ste eeuw
Plaats Brussel TGN
Techniek pochoir AAT
typografie AAT
Collectie prentenkabinet
Objectnaam pochoir AAT
Inventarisnummer 2011-A-2-recto
Herkomst aankoop
Godts, Henri
Brussel
2011
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2011-A-2-recto
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/5994/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300055865 symboliek AAT
300417511 abstract AAT
300134149 non-figuratief AAT
Trefwoorden Iconclass 0 abstracte, niet-figuratieve kunst Iconclass
44C312 politieke karikaturen en satire Iconclass
46A1 maatschappelijke gelaagdheid, sociale groepen Iconclass
46A2 sociaal contrast, maatschappelijke tegenstellingen Iconclass
49L8 inscriptie, opschrift Iconclass
5 abstracte ideeën en concepten Iconclass
51AA3 abstractie, denkbeeldigheid Iconclass
59C rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid Iconclass
61A(+4) historische gebeurtenissen en situaties (spotprent, satire van een historische gebeurtenis) Iconclass
School / Stijl abstracte kunst AAT
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten via collectie.msk@stad.gent