Catalogus Albert Baertsoen | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Catalogus Albert Baertsoen

Parallel aan de tentoonstelling Albert Baertsoen verscheen een rijk geïllustreerde monografie over de kunstenaar met teksten van Johan De Smet (MSK Gent), Yann Farinaux-Le Sidaner (onafhankelijk onderzoeker), dr. Stephen Goddard (Spencer Museum of Art. The University of Kansas), dr. Stefan Huygebaert (UGent), prof. dr. René Vermeir. Het boek bevat ook een geactualiseerde oeuvrecatalogus van Baertsoens grafische werk.

Le peintre de Gand

Rond 1900 genoot de schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen Albert Baertsoen (1866–1922) grote internationale bekendheid door de verstilde, melancholische impressies die hij van zijn geboortestad Gent maakte. Het gevoel van onbehagen dat het fin de siècle kenmerkte, wist hij op pregnante wijze vorm te geven, en spoedig werd hij, en vooral hij, als beeldend kunstenaar geassocieerd met het thema van ‘de dode stad’, dat op dat ogenblik ook in de literatuur op de voor - grond trad. Baertsoen was evenwel veel meer dan ‘le peintre de Gand’, de eretitel die zijn tijdgenoten hem toekenden. Hij werd evenzeer bewonderd om de werken die hij in steden als Brugge, Nieuwpoort, Veere, Amsterdam en Londen maakte. 

Veelzijdig oeuvre

Ook als etser kende hij succes op het internationale forum; zijn grafische oeuvre is misschien wel het aspect van zijn kunstenaarschap waarmee hij vandaag de dag de grootste bekendheid geniet.
Parallel met de tentoonstelling in het MSK Gent belicht dit boek voor het eerst de eigenheid en veelzijdigheid van Baertsoens oeuvre. In diverse bij - dragen leren we hem daarenboven kennen als een goed geïnformeerde intermediair in het tentoon - stellingswezen van zijn tijd en als een ruimhartige persoonlijkheid met een indrukwekkend internationaal netwerk, die de belangrijkste binnen- en buitenlandse kunstenaars van zijn tijd onder zijn vrienden mocht rekenen.

Meer info

Uitgegeven door MSK Gent & Snoeck, september 2022
Hardcover, 28 x 21 cm, 300 pagina's
Prijs: 50 euro