Waarnemingstekenen voor volwassenen | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Waarnemings-
tekenen voor volwassenen

Workshopreeks
workshop MSK 225
919 A1446

In deze workshopreeks waarnemingstekenen oefen je het ‘waarnemen’ op alle mogelijke manieren. En waar kan je bij uitstek ‘waarnemen’? In de museumzalen van het MSK!

Geïnspireerd door de collectie gaan we aan de slag in het museumatelier. In de eerste les leer en ervaar je het verschil tussen het tekenen met je linkerhersenhelft en met je rechterhersenhelft. Het linkerbrein werkt met taalsymbolen zoals bij het tekenen van bijvoorbeeld een neus of een oog. 

Taal vormt een barricade om echt te kunnen waarnemen. Het rechterbrein ontwikkelt het ruimtelijk denken waarbij je kijkt in welke richting de lijnen lopen en naar hoelang ze zijn tegenover elkaar zonder daar een symbool aan toe te kennen zoals ‘neus’ of ‘oog’. Tijdens deze lessen ontwikkel je jouw creatieve talenten die verborgen zitten in jouw rechter hersenhelft!