Verhuis klaar maken van een tapijt in het MSK
Verhuis klaar maken van een tapijt in het MSK

Zoals zoveel musea, toont het MSK maar een deel van zijn collectie. Heel wat objecten zitten opgeborgen in het depot. Het MSK zal een 700-tal kunstwerken uit zijn collectie naar het depot overbrengen. Het gaat hierbij om werken die weinig of niet op zaal getoond worden. Tijdens de weekdagen kan je de restauratoren en erfgoedverzorgers in zaal N aan het werk zien. Zij maken daar de stukken verhuis klaar.

Nieuwe locaties voor erfgoeddepots
Naast de depots in de musea zelf, beschikte de stad Gent tot voor kort over zeven externe locaties waar kunst of erfgoed bewaard werd: de Leopoldskazerne, Vliegtuiglaan, FNO, Nieuwland, Depot Sleidinge, Berg van Barmhartigheid en het Provinciaal transit depot Ename. De stad Gent ging op zoek naar twee nieuwe locaties: één in de haven en één in de Ghelamco arena. Het depot in de haven wordt momenteel al volop gebruikt: er is ruimte voor 7.500m³ aan objecten. Daar komen de objecten uit metaal, glas en aardewerk. Het andere depot onder de tribunes in de Ghelamco arena wordt momenteel afgewerkt. Het is een geklimatiseerde depotruimte voor ruim 2.400 m³ aan objecten. Daar komen de meest gevoelige objecten uit papier, hout, textiel of kunststof. 

Tijdelijke collectieverzorgers 
De verhuisoperatie werd door de stad Gent uitbesteed aan een externe firma. Maar om de voorbereiding van de verhuizing en de verhuizing zelf goed te laten verlopen, werden de collectieteams tijdelijk aangevuld met zes collectieverzorgers. Deze medewerkers traden in dienst op 1 maart 2017. Ze kregen gedurende zes maanden een opleiding, waarbij ze de materialen en de collecties leerden kennen en waarbij ze leerden om de objecten op een correcte manier te reinigen en te verpakken. Na die opleiding kregen ze een contract van anderhalf jaar. Hun tewerkstelling zal dus eindigen in maart 2019.

De zes medewerkers worden aangestuurd vanuit twee musea: Design Museum en MIAT. Dit zijn hun vaste werkplekken, maar ze gaan ook aan de slag in de andere musea. De collectiemedewerkers reinigen elk object volgens de juiste methoden. Daarna krijgt elk stuk een label met een barcode, het wordt gefotografeerd en geregistreerd in 'adlib', een collectiemanagementsysteem. Op die manier kan het stuk later gemakkelijk teruggevonden worden.

 

Gepubliceerd op 30.03.18

Recent nieuws