collectie

1925-AJ

Op deze herinneringsmedaille van Hippolythe Le Roy staat een vrouw afgebeeld met in haar rechterarm een hoorn des overvloeds waaruit muntstukken vallen en in haar geheven rechterhand een bundel waaruit elektrische stralen ontspringen. Rechts op de voorgrond draait een elektrische motor op een blok. Op de achtergrond is een dorp afgebeeld met een ploegende boer en een korenveld met schuren. De keerzijde verwijst naar de provinciale tentoonstelling ter bevordering van het gebruik van de elektriciteit die plaatsvond in 1924 in het Floraliënpaleis te Gent. De getoonde toepassingen hadden vooral te maken met de landbouw. Zo was er een modelboerderij waar melk, boter, brood en charcuterie elektrisch werden verwerkt.