collectie

1914-J

In Frankrijk was het de gewoonte om de Franse deelname aan grote evenementen zoals wereldtentoonstellingen te vereeuwigen door middel van een medaille. Deze medaille ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Buenos Aires werd in Frankrijk zelf ontworpen door één van beste Franse medailleurs van dat ogenblik, François Roques. Het staatsatelier, de Monnaie de Paris, stond in voor de vervaardiging.