collectie
olieverfschilderij: 79 cm x 68,5 cm
1923-D

Dit werk stond vroeger te boek als De zeven smarten van Maria. De Piëta – Italiaans voor medelijden – is een van die zeven smarten. In het landschap achter Maria zijn ook de zes andere weergegeven: De voorspelling van Jezus’ Lijden door Simeon bij de Opdracht in de tempel, De vlucht naar Egypte, Jezus zoekgeraakt in de tempel, Maria ontmoet Jezus op weg naar Golgotha, De kruisiging en De graflegging. De uitvoering van het landschap en van de kleine, summier geschetste figuurtjes in de achtergrond is erg verschillend van de manier waarop de Piëta op het voorplan is geschilderd. Die kopieerde de kunstenaar, met enkele kleine varianten, van een gravure naar Raphaël.