collectie

1911-CL

Deze medaille werd geslagen in 1906 ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van Friedrich en Louise Von Baden. Friedrich I werd prins-regent van Baden in 1852 en groothertog in 1856. Hij huwde in datzelfde jaar. Baden was tot 1918 een groothertogdom daarna een vrijstaat om na de Tweede Wereldoorlog verenigd te worden met Würtemberg waarmee het thans de Duitse deelstaat Baden-Würtemberg vormt.

De firma BH Mayer die dit stuk produceerde, werd gesticht in 1897 door de vader van Rudolf Mayer, Bernard Heinrich. De firma ontving in 1902 van de groothertog de "Orde van de Leeuw van Zaeringen".