collectie

Het Brusselse tijdschrift L’Art moderne was de spreekbuis van alle avant-gardetendensen in de Belgische kunst, literatuur en muziek. In de redactie van het tijdschrift waren naast Maus ook Edmond Picard en Emile Verhaeren actief. Met een strijdbare geest en in een radicale taal streed het blad voor artistieke vrijheid. Het tijdschrift wees het salonsysteem, het patronerende optreden van de overheid, de conservatieve pers en een onwillig publiek als grote vijanden aan.