collectie

Het Overzicht stond onder leiding van Geert Pijnenburg Michel Seuphor (pseudoniem voor Fernand Berckelaers) en Jozef Peeters. Het tijdschrift was interdisciplinair opgevat: er was aandacht voor schilder- en beeldhouwkunst, bouwkunst, literatuur, decoratieve kunst en muziek. Daarnaast was er ook plaats voor levensbeschouwelijke en sociopolitieke beschouwingen. Peeters was verantwoordelijk voor de beeldende kunsten, en propageerde de abstracte kunst en het constructivisme. Het constructivistische werk van Belgische kunstenaars zoals Victor Servranckx, Karel Maes, Pierre-Louis Flouquet en Peeters zelf kwam uitgebreid aan bod.

Het Oberzicht
Het Oberzicht