collectie

1913-BX

In 1906 bezorgde een parlementaire hervorming Finland een zeer democratische bestuur. De vroegere raad die sinds 1863 het land bestuurde, verloor toen alle macht. De data van hun bijeenkomsten zijn opgenomen op de voorzijde waar een ridder figureert in harnas met schild en helm. Deze raad bestond immers hoofdzakelijk uit edelen. De medaille werd uitgegeven toen zij hun privileges verloren, wat wellicht gesymboliseerd wordt door de sabel en de handschoenen die rechts op de grond liggen. Het gebouw op de keerzijde van de medaille stelt het "House of Nobility" te Helsinki voor. John Munsterhjelm, zelf een edelman, ontwierp deze medaille.